Komu przysługuje becikowe i jakie dokumenty są potrzebne

Becikowe to pieniądze, które państwo wypłaca z okazji urodzenia dziecka. Jednak nie każdy może je dostać.

Publikacja: 11.04.2019 15:58

Komu przysługuje becikowe i jakie dokumenty są potrzebne

Foto: Adobe Stock

Becikowe przeznaczone jest na wydatki związane z pielęgnacją i opieką nad niemowlakiem. Wniosek można złożyć w ciągu roku od urodzenia dziecka. Głównym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest kryterium dochodowe oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę matki. 1000 zł z pewnością przyda się młodym rodzicom. Kto i gdzie może wnioskować o pieniądze?

Warto sprawdzić: Alimenty na dziecko – jak odzyskać pieniądze od byłego partnera?

Becikowe nie dla każdego

Becikowe to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Warunki i kryteria przyznawania świadczenia zostały kilka lat temu zaostrzone. Becikowe może uzyskać rodzina, w której dochód netto na osobę nie przekracza 1922 zł. Część rodzin może liczyć na dodatkową pomoc w formie dodatku z tytułu urodzenia dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Warunkiem uzyskania becikowego jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza lub położnej, iż kobieta była otoczona opieką lekarza od najpóźniej dziesiątego tygodnia ciąży.

Ile wynosi becikowe

Na każde narodzone dziecko można otrzymać 1000 zł. Można za to kupić, np. spacerówkę, łóżeczko i ubranka na pierwsze miesiące życia czy zapas pieluch na około pół roku. Na podwójną kwotę zasiłku porodowego mogą liczyć rodzice w razie, gdy dochód netto rodziny nie przekracza 539 zł miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Zasiłek może otrzymać rodzić noworodka, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Należy się on obywatelowi polskiemu, oraz cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce, spełniającemu kryterium dochodowe.

Becikowe przyznawane przez państwo to niejedyna forma pomocy, na jaką mogą liczyć rodzice noworodka. Niektóre gminy przyznają becikowe samorządowe. Takich informacji trzeba poszukać w urzędach miasta lub powiatu. Gminne świadczenie nie jest standardem i obowiązuje tylko w niektórych rejonach kraju.

Trzeba złożyć dokumenty

Wniosek o becikowe zawiera aż siedem stron, na których trzeba uzupełnić dane osoby ubiegającej się o zasiłek, nowo narodzonego dziecka oraz pozostałych członków rodziny. Pytania dotyczą także miejsca opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz danych dochodowych. Na koniec trzeba załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2019 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2020 roku. W tym celu należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania MOPS (miejskiego ośrodka pomocy społecznej) lub do innej jednostki organizacyjnej, którą wskaże urząd gminy. Wypłata świadczenia zależy od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku. Dokumenty złożone do 10. dnia każdego miesiąca – wypłata nastąpi do końca danego miesiąca, jeśli po 10., pieniądze wpłyną w kolejnym miesiącu. Pieniądze mogą być wysłane przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacone w kasie urzędu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia w siedzibie organu, który odmówił wypłacenia becikowego. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Warto sprawdzić: Coraz więcej korzyści z kartą dla rodzin wielodzietnych

Wymagane dokumenty do becikowego:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • zaświadczenie lekarskie mówiące o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną
  • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie otrzymał wcześniej zasiłku porodowego ani o niego nie wnioskuje równolegle;
  • zaświadczenie o dochodach
  • zaświadczenia o wysokości dochodów z właściwego urzędu skarbowego

Becikowe przeznaczone jest na wydatki związane z pielęgnacją i opieką nad niemowlakiem. Wniosek można złożyć w ciągu roku od urodzenia dziecka. Głównym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest kryterium dochodowe oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę matki. 1000 zł z pewnością przyda się młodym rodzicom. Kto i gdzie może wnioskować o pieniądze?

Warto sprawdzić: Alimenty na dziecko – jak odzyskać pieniądze od byłego partnera?

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?