Warto wykorzystać limit wpłat na IKE i IKZE

Do końca grudnia można wykorzystać tegoroczne limity wpłat w trzecim filarze. Warto to zrobić, by pieniądze już pracowały na naszą emeryturę.

Publikacja: 05.12.2018 13:27

Warto wykorzystać limit wpłat na IKE i IKZE

Foto: Fot. Adobe Stock

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Czytaj także: Najlepsze na świecie miejsca na wygodną emeryturę

Limit wpłat na IKE wynosi w 2018 r. 13 329 zł, limit wpłat na IKZE to 5 331,60 zł, a wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w tym roku wynosi 19 993,50 zł.

IKE

IKE stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi. Jeśli oszczędzający wypłaci środki z IKE po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, ewentualnie dokonania ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, wypłata jest zwolniona od podatku dochodowego od zysków osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Może także wypłacić je wcześniej, ale wówczas musi zapłacić odpowiedni podatek. Roczny limit wpłat na IKE nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

A tak wyglądały limity wpłat na IKE w poprzednich latach:

Jeżeli ktoś wpłacał na IKE od początku istnienia kont pełną pulę, już z samych wpłat uzbierałby ponad 117 tys zł. Wraz z wpłatą tegoroczną daje to 130,7 tys. zł (bez uwzględnienia ewentualnej stopy zwrotu z inwestycji). To już jest wartość, która pozwala osiągać istotne korzyści podatkowe. Czy ktoś z naszych czytelników dokonuje regularnie pełnych wpłat na IKE?

IKZE

IKZE również stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi, ale różni się od IKE tym, że środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek. Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-proc. stawką podatku.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Roczny limit wpłat na IKZE został ustalony dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość osiąganych zarobków, na takim samym poziomie. Wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Czytaj także: Jak rozliczyć ulgę z IKZE w PIT

A tak wyglądały limity wpłat na IKZE w poprzednich latach:

Wpłacając od momentu powstania IKZE w 2012 r. co rok maksymalną dopuszczalną kwotę mogliśmy z samych wpłat uzbierać 27,5 tys zł. Dorzucając do tego tegoroczny limit na IKZE mogło wpłynąć niemal 33 tys. zł.

Będzie większa wpłata na IKZE

Od przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę nie obejmie jednak samozatrudnionych, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i które nikogo nie zatrudniają. Dla tej grupy ustawa daje pewną dodatkową alternatywę, zwiększając limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Limit wpłat ma zostać podniesiony z obecnego wynoszącego 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego do 1,8 tej krotności, ale dopiero od początku 2021 roku

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Czytaj także: Najlepsze na świecie miejsca na wygodną emeryturę

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Budżet Rodzinny
W tych powiatach Polacy toną w długach
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Budżet Rodzinny
Inflacja wymusza większą ostrożność finansową Polaków
Budżet Rodzinny
Część Polaków uważa, że pieniądze nie zawsze trzeba oddawać
Budżet Rodzinny
Mieszkań do wynajęcia dla studentów więcej, ale drożej
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Budżet Rodzinny
Wyprawka szkolna a inflacja. Polacy odczuwają wzrost cen artykułów szkolnych
Budżet Rodzinny
Lawina frankowych wyroków. Nie wszystkie z korzyścią dla kredytobiorców