Warto wykorzystać limit wpłat na IKE i IKZE

Do końca grudnia można wykorzystać tegoroczne limity wpłat w trzecim filarze. Warto to zrobić, by pieniądze już pracowały na naszą emeryturę.

Publikacja: 05.12.2018 13:27

Warto wykorzystać limit wpłat na IKE i IKZE

Foto: Fot. Adobe Stock

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Czytaj także: Najlepsze na świecie miejsca na wygodną emeryturę

Limit wpłat na IKE wynosi w 2018 r. 13 329 zł, limit wpłat na IKZE to 5 331,60 zł, a wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w tym roku wynosi 19 993,50 zł.

IKE

IKE stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi. Jeśli oszczędzający wypłaci środki z IKE po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, ewentualnie dokonania ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, wypłata jest zwolniona od podatku dochodowego od zysków osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Może także wypłacić je wcześniej, ale wówczas musi zapłacić odpowiedni podatek. Roczny limit wpłat na IKE nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

A tak wyglądały limity wpłat na IKE w poprzednich latach:

Jeżeli ktoś wpłacał na IKE od początku istnienia kont pełną pulę, już z samych wpłat uzbierałby ponad 117 tys zł. Wraz z wpłatą tegoroczną daje to 130,7 tys. zł (bez uwzględnienia ewentualnej stopy zwrotu z inwestycji). To już jest wartość, która pozwala osiągać istotne korzyści podatkowe. Czy ktoś z naszych czytelników dokonuje regularnie pełnych wpłat na IKE?

IKZE

IKZE również stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi, ale różni się od IKE tym, że środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek. Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-proc. stawką podatku.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Roczny limit wpłat na IKZE został ustalony dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość osiąganych zarobków, na takim samym poziomie. Wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Czytaj także: Jak rozliczyć ulgę z IKZE w PIT

A tak wyglądały limity wpłat na IKZE w poprzednich latach:

Wpłacając od momentu powstania IKZE w 2012 r. co rok maksymalną dopuszczalną kwotę mogliśmy z samych wpłat uzbierać 27,5 tys zł. Dorzucając do tego tegoroczny limit na IKZE mogło wpłynąć niemal 33 tys. zł.

Będzie większa wpłata na IKZE

Od przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę nie obejmie jednak samozatrudnionych, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i które nikogo nie zatrudniają. Dla tej grupy ustawa daje pewną dodatkową alternatywę, zwiększając limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Limit wpłat ma zostać podniesiony z obecnego wynoszącego 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego do 1,8 tej krotności, ale dopiero od początku 2021 roku

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Czytaj także: Najlepsze na świecie miejsca na wygodną emeryturę

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe w 2024 r. Będą zmiany: nowy termin wejścia w życie i próg
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Budżet Rodzinny
Nadpłacanie kredytów już tak nie kusi Polaków