Gdzie odkładać pieniądze z 500+ na przyszłość dziecka

Konta oszczędzające, fundusze inwestycyjne, programy systematycznego oszczędzania – oferują banki rodzicom, którzy chcą regularnie odkładać pieniądze na przyszłość dzieci. Ale specjalnych produktów dla beneficjentów świadczenia 500 Plus nie ma. I nie będzie.

Publikacja: 07.05.2019 19:42

Gdzie odkładać pieniądze z 500+ na przyszłość dziecka

Foto: Adobe Stock

Posłowie uchwalili rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 Plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Wnioski o nowe świadczenie będzie można w wersji elektronicznej składać od lipca, papierowej od sierpnia.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 roku czyli od uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). W tym roku wypłata 500 Plus na pierwsze dziecko będzie kosztowała budżet ok. 9 mld zł, co da w sumie ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld złotych.

Oszczędzajcie dla dzieci

Choć jak widać w portfelach polskich rodzin pojawiło się w sumie sporo gotówki, to jednak banki nie stworzyły specjalnej oferty dla rodziców, którzy chcieli by odkładać pieniądze ze świadczenia na przyszłość dzieci.

Polecają tylko stałe programy systematycznego oszczędzania. I tak Santander Bank, jak mówi Ewa Krawczyk z biura prasowego, dla osób systematycznie oszczędzających, w tym także dzięki 500 Plus, ma „Konto systematyczne”, premiujące podwyższonym oprocentowaniem osoby odkładające co miesiąc min 20 zł.

– Obecnie trwa promocja, a więc można zyskać w ten sposób nawet 2,7 proc , ale standardowo po promocji oprocentowanie także jest atrakcyjne gdyż wynosi 1,5 proc. do kwoty do 20 tys. zł – wylicza Ewa Krawczyk.

Także mBank zachęca rodziców do regularnego oszczędzania w ramach celów oszczędnościowych – na które mogą co miesiąc dopłacać dowolnie wybraną przez siebie kwotę. – Mogą to robić na 3 sposoby: wpłacając ustaloną z górę sumę, zaokrąglając końcówki każdej transakcji (np. z 8 do 10 zł a 2 zł trafia na konto oszczędnościowe) lub wybierając określony procent wartości każdej transakcji (np. 1 proc. od każdej transakcji) – tłumaczy Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami.

Warto sprawdzić: Karta Dużej Rodziny. Oszczędności dzięki dzieciom

Także bank Credit  Agricole oferuje  produkty oszczędnościowe i inwestycyjne przygotowane dla osób  planujących odkładać środki na przyszłość swoich dzieci. Z tych produktów mogą korzystać wszyscy klienci, nie tylko otrzymujący świadczenie 500 Plus.

W Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa  oprócz oprocentowania podstawowego (wyznaczanego  wg wzoru WIBOR 3M-0,8 proc) za systematyczność w oszczędzaniu  klienci mogą otrzymać  bonus nawet 1100 zł netto od banku. Wystarczy tylko wpłacać terminowo 500 zł miesięcznie, przez 5 lat i nie wypłacać  środków z tego programu- tłumaczy Marcin Data, dyrektor ds. Rozwoju Daily Banking i Produktów Oszczędnościowych.

Minimalny wpłata na program 50 zł miesięcznie, a minimalny okres oszczędzania to sześć miesięcy.  Klienci Credit  Agricole mogą również zainwestować  swoje nadwyżki finansowe w funduszu Amundi Parasolowy FIO, w  programie  inwestycyjnym  „Inwestuję z Planem”.

Oszczędzanie dla dziecka: przyszłość Plus

Bank Millennium oferuje szereg produktów umożliwiających regularne oszczędzanie.

– Dobrym rozwiązaniem jest Konto Oszczędnościowe Profit, które umożliwia regularne oszczędzanie poprzez możliwość wpłat w dowolnym momencie na rachunek oszczędnościowy. Konto jest  w ofercie banku od stycznia 2017 roku – opowiada Robert Chorzępa, Kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.

Dodaje, że w przypadku regularnych wpłat np. miesięcznych w wysokości 500 zł przez 3 lata zgromadzone oszczędności wyniosłyby 18 167,71 zł, z czego 18 tys. zł to kwota z wpłat, a 167,71 zł to naliczone odsetki brutto (bez uwzględnienia podatku). Z kolei w przypadku wpłaty nowych środków (w rozumieniu zgodnym z regulaminem danej promocji) na Konto Oszczędnościowe Profit można skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania przez okres 3 miesięcy – 2,70 proc. w skali roku do 100 tys. zł. Promocja trwa do 25 maja 2019.

Jak mówi Piotr Rapinczuk, kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium, w zakresie produktów inwestycyjnych bank oferuje Program Inwestycyjny Przyszłość +, skierowany m.in. do osób otrzymujących świadczenie Rodzina 500 Plus.

– Ten program to wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą zadbać o przyszłość swoją i dzieci,  o przyszłe potrzeby związane np. z edukacją czy kupnem mieszkania. To propozycja dla każdego, kto chce regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich i globalnych rynkach kapitałowych – zachwala Piotr Rapinczuk.

Warto sprawdzić: Dziecko z własną kartą. Co oferują banki dla 13+?

Program Inwestycyjny Przyszłość + to plan regularnego oszczędzania oparty o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO. Klienci nie ponoszą kosztów otwarcia i prowadzenia programu, nie płacą też za nabycie jednostek uczestnictwa. Strategia inwestycyjna może być zmieniana dowolną ilość razy bez opłat za zmianę alokacji środków.

– Warunki prowadzenia Programu Przyszłość + są bardzo elastyczne. Czas trwania programu jest ustalany indywidualnie, w przedziale od 5 do 18 lat. Minimalna suma rocznych wpłat to jedynie 1200 zł z zastrzeżeniem, że pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 100 zł. Klient nie deklaruje częstotliwości wpłat, ustala je indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych – wyjaśnia przedstawiciel Banku Millennium.

Dodaje, że jeśli klient chce wypłacić część środków, pierwsze umorzenie jednostek do wysokości 10 proc, wartości zainwestowanych aktywów w ciągu pierwszych pięciu lat jest bezpłatne, opłaty za kolejne umorzenia w tym okresie to 1 proc. wartości umarzanych jednostek. Po pięciu latach opłaty za umorzenia nie są pobierane.

Grzegorz Culepa z biura prasowego PKO BP przyznaje, że bank nie oferuje lokaty dedykowanej wyłącznie  beneficjentom 500 Plus.

– Ale produktem, który może doskonale sprawdzić się jako narzędzie systematycznego oszczędzania dla Rodziców korzystających z  500 Plus jest Program Budowania Kapitału – zapewnia Grzegorz Culepa.

Dodaje, że kwota wpłaty miesięcznej na tej lokacie wynosi w nim od 100 do 1000 zł, oprocentowanie oparte o WIBOR 3M – 50 p.b. (wg stanu na 2019-04-16: 1,22 proc. w skali roku), okres umowny to pięć lat, a kapitalizacja następuje co 12 miesięcy. Klient może posiadać maksymalnie trzy takie lokaty.

PAK dla juniorów

Bank Pekao SA zachęca rodziców i dzieci do oszczędzania środków na przyszłość, w tym także środków przekazywanych w ramach świadczenia Rodzina 500 Plus.

– W obszarze produktów oszczędnościowych bank oferuje dla dzieci już od dnia narodzin rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, który charakteryzuje się atrakcyjnym standardowym oprocentowaniem 1,5 proc. W okresie wypłacania świadczeń 500 Plus w ub. roku zastosowaliśmy promocyjne oprocentowanie 3 proc. na 180 dni dla nowo otwieranych rachunków Mój Skarb- mówi Anna Markowska, z Biura Public Relations i Nowych Mediów w Pekao SA.

Ten rachunek pozwala oszczędzać zarówno poprzez akumulowanie środków dopłacanych regularnie (np. z 500 Plus) jak również poprzez jednorazowe dodatkowe wpłaty przez dowolny okres, do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. W związku z uruchomieniem Programu 500+ Pekao S uruchomił także w ramach istniejącego Programu – Moja Perspektywa, związanego z systematycznym oszczędzaniem, dwa nowe portfele o niskim ryzyku. Jeden to Portfel obligacyjny – Rodzina Plus oraz Portfel konserwatywny – Rodzina Plus.

– W tym produkcie wpłaty dzielone są automatycznie pomiędzy trzy fundusze tworzące wybrany Portfel.  Udział każdego z trzech funduszy w Portfelu zależy od czasu jaki pozostaje do końca Programu. Minimalny czas inwestycji to 6 lat, a maksymalnie – 40 lat – tłumaczy Anna Markowska.

Jak podaje bank stopa zwrotu za ostatnie trzy lata w obu produktach wynosiła ponad 7 proc., przy założeniu że była jednorazowa wpłata na początku.

Warto sprawdzić: SKO – pierwsze konto dla dziecka

Innym rozwiązaniem, które funkcjonuje w Pekao już od dawna, niezależnie od Programu 500 Plus, pozwalającym na oszczędzanie z myślą o najmłodszych jest Program Akumulacji Kapitału Junior.

– W „PAK Junior” uczestnik ma możliwość systematycznego inwestowania w dowolnie wybrane fundusze dostępne w Programie. Przystępując do inwestycji należy wskazać czas jej trwania (5 albo 10 lat). Do wyboru Klient ma aż 31 funduszy Pekao TFI, o różnym profilu ryzyka oraz potencjale zysku- mówi Anna Markowska.

W ciągu ostatnich trzech lat, z funduszy dostępnych w Programie, najlepszą stopę zwrotu przyniósł Pekao Akcji Amerykańskich ze stopą zwrotu ponad 23 proc. (w skali trzech lat).

Zdaniem przedstawicielki banku na uwagę zasługują też fundusze mieszane o strategiach globalnych: Pekao Strategii Globalnej, z wynikiem ponad 15 proc. za ostatnie 3 lata i Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, który wypracował ponad 13 proc. w tym samym czasie. Klienci najczęściej sięgają po bardziej ostrożne rozwiązania, przykładowe fundusze w tej grupie to:  Pekao Oszczędny (5,57 proc. za 3 lata), Pekao Oszczędny Plus (6,39 proc za 3 lata), Pekao Spokojna Inwestycja (5,34 proc.za 3 lata).

– Istnieje także możliwość systematycznego oszczędzania w ramach podstawowej oferty funduszy Pekao TFI, dowolnie wybranych z całej palety dostępnych funduszy – mówi Anna Markowska.

Posłowie uchwalili rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 Plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Wnioski o nowe świadczenie będzie można w wersji elektronicznej składać od lipca, papierowej od sierpnia.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 roku czyli od uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). W tym roku wypłata 500 Plus na pierwsze dziecko będzie kosztowała budżet ok. 9 mld zł, co da w sumie ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld złotych.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży