Ponad bilion zł oszczędności Polaków

Po tym jak w pierwszych trzech miesiącach roku oszczędności Polaków mocno nadwyrężył transfer ponad połowy aktywów OFE do ZUS, w drugim kwartale doszło do wzrostu ich wartości.

Publikacja: 19.09.2014 17:21

Ponad bilion zł oszczędności Polaków

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Na koniec czerwca br. aktywa zgromadzone przez gospodarstwa domowe warte były 1,051 bln zł, czyli o 1,2 proc. więcej niż 3 miesiące wcześniej. Jednak w porównaniu do czerwca zeszłego roku były niższe o 4,9 proc. - szacują Analizy Online.

W ciągu 3 miesięcy, od kwietnia do czerwca, oszczędności Polaków powiększyły się o ponad 12 mld zł. To dość słaby wynik, biorąc pod uwagę, iż w 2 poprzednich latach oszczędności rosły średnio o 25 mld zł co kwartał.

Od lat największy wpływ na ich wielkość mają depozyty złotowe i walutowe, których udział po tzw. „Wielkim Transferze" przekroczył 50 proc.. W drugim kwartale ich wartość wzrosła o 4,8 mld zł, do blisko 574 mld zł na koniec czerwca. Choć przyrost był o ok. 1/3 mniejszy niż w pierwszym kwartale, to był to trzeci z kolei okres wyraźnego trendu wzrostowego. To oznacza, iż mimo mniej atrakcyjnej oferty depozytowej, Polacy wciąż chętnie lokują swoje oszczędności w bankach. Można to tłumaczyć m.in. niepewnością na rynkach kapitałowych, z którą mieliśmy do czynienia w tym czasie. Gros nowych środków lokowana jest przede wszystkim na rachunkach bieżących. Drugie miejsce pod względem udziału w przyroście oszczędności gospodarstw domowych w drugim kwartale br. miały zasoby gotówkowe, których wartość wzrosła o 4,2 mld zł. To oznacza, iż na koniec czerwca br. Polacy mieli w portfelach gotówkę o wartości ponad 120 mld zł.

Po ok. 2 mld zł powiększyły się w drugim kwartale oszczędności ulokowane w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, oferowane w ramach ubezpieczeń na życie z UFK. Aktywa w nich zgromadzone zyskiwały na wartości, mimo iż inwestorom nie sprzyjała huśtawka nastrojów na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił w tym czasie 0,8 proc., przy czym zdecydowanie większą słabość notowały spółki o mniejszej kapitalizacji. Indeks MiS80 stracił 6,5 proc. Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja na rynku długu, indeks obligacji skarbowych IROS zyskał w 3 miesiące 3,5 proc., co było najlepszym wynikiem od czwartego kwartału 2012 roku. Na koniec czerwca wartość oszczędności gospodarstw domowych ulokowanych w funduszach inwestycyjnych (po wyłączeniu inwestycji dokonanych poprzez UFK) przekroczyła 90 mld zł, czyli poziom niewidziany od pierwszych miesięcy 2008 roku. Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych warte były natomiast 52,4 mld zł, o 3,2 proc. więcej niż kwartał wcześniej.

Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały w tym okresie fundusze zagraniczne, których wartość na koniec czerwca zbliżyła się do 6 mld zł, czyli najwyższego w historii poziomu. Drugi kwartał br. był bardzo dobrym okresem dla firm zagranicznych, oferujących swoje fundusze w Polsce. W grupie 6 monitorowanych przez Analizy Online instytucji dynamika aktywów wyniosła aż  14,5 proc., co jest najlepszym wynikiem od roku. To zasługa zarówno wysokiego bilansu sprzedaży, jak i dodatniego wyniku zarządzania.

Wpływ na stan na koniec czerwca drugiego pod względem wielkości segmentu naszych oszczędności, czyli otwartych funduszy emerytalnych, był niewielki. W ciągu 3 miesięcy aktywa w nich zgromadzone wzrosły o  0,3 mld zł, do 152,2 mld zł. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż w kolejnych latach ich wartość będzie rosła w wolniejszym tempie niż dotychczas. Od tego roku, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, OFE będą przekazywały do ZUS środki osób, którym do emerytury pozostało mniej niż 10 lat. Według szacunków ZUS, w tym roku wartość przekazanych z tego tytułu składek wyniesie 4,7 mld zł, a w 2015 będzie to 3,8 mld zł. Jednocześnie OFE będą otrzymywały znacznie niższe składki niż do tej pory, gdyż tylko 15 proc. ubezpieczonych zadeklarowało chęć pozostania w OFE. Według szacunków ZUS w 2015 roku wyniosą one ok. 2,7 mld zł, a w kolejnych ok. 3 mld zł. Dla porównania, w 2013 roku było to 10,5 mld zł. To oznacza, iż już w przyszłym roku OFE przekażą ZUS więcej środków, niż otrzymają ze składek.

Spośród 8 wydzielonych segmentów składających się na oszczędności Polaków, w dwóch zaobserwowaliśmy spadek aktywów w drugim kwartale. Największy dotknął akcje spółek publicznych notowanych na giełdzie, który szacujemy na ok. 1-2 mld zł. Na koniec czerwca ich wartość wynosiła ok. 45 mld zł. Minimalnie zmniejszyły się również oszczędności ulokowane w obligacjach skarbowych, do 10,1 mld zł na koniec czerwca.

Na koniec czerwca br. aktywa zgromadzone przez gospodarstwa domowe warte były 1,051 bln zł, czyli o 1,2 proc. więcej niż 3 miesiące wcześniej. Jednak w porównaniu do czerwca zeszłego roku były niższe o 4,9 proc. - szacują Analizy Online.

W ciągu 3 miesięcy, od kwietnia do czerwca, oszczędności Polaków powiększyły się o ponad 12 mld zł. To dość słaby wynik, biorąc pod uwagę, iż w 2 poprzednich latach oszczędności rosły średnio o 25 mld zł co kwartał.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy