W przypadku wcześniejszego zerwania depozytu, na konto klienta trafią, obok zdeponowanej kwoty, odsetki w wysokości 5,6 proc. w skali roku, naliczone za czas trwania lokaty.

– „Lokata Elastyczna 6%" odpowiada na konkretne, aktualne oczekiwania klientów. Z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo zainwestowanych środków i atrakcyjne oprocentowanie, chroniące je przed inflacją, a także ewentualnym spadkiem oprocentowania depozytów na rynku, w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o obniżce stóp procentowych już we wrześniu lub październiku. – mówi Piotr Grzybczak, dyrektor zarządzający BGŻOptima. - Z drugiej strony, zapewnia klientowi elastyczność i łatwy dostęp do pieniędzy przed upływem terminu lokaty, bez utraty całości wypracowanych odsetek, co nie jest obecnie powszechną praktyką na rynku. – dodaje.

"Lokata elastyczna 6%" prowadzona jest w złotych, każdy klient może założyć dowolną liczbę takich depozytów. Minimalna kwota początkowa lokaty to 1000 zł. Bank nie wprowadza górnej granicy wartości depozytu.

Sześciomiesięczna "Lokata Elastyczna 6%" to propozycja zarówno dla tych, którzy już zdecydowali się na oszczędzanie z BGŻOptima jak i dla nowych klientów. Z myślą o tych ostatnich bank umożliwia przyspieszoną procedurę zakładania lokaty. Po złożeniu dyspozycji otwarcia bezpłatnego konta indywidualnego BGŻOptima (które jest niezbędne, aby móc korzystać z całej, szerokiej oferty depozytowej i inwestycyjnej banku), dyspozycja otwarcia jednego rachunku lokaty terminowej może być złożona już na etapie zawierania umowy z bankiem.

Obok innych, standardowych lokat i bezpłatnego konta oszczędnościowego (oprocentowanego na 5,8 proc. w skali roku i bez żadnego limitu darmowych wypłat z konta), bank proponuje nowym klientom także trzymiesięczną „Lokatę Bezkarną" o oprocentowaniu 6,3 proc., gwarantującą wypłatę 100 proc. naliczonych odsetek w przypadku zerwania depozytu przed upływem jego terminu.