W Pakiecie Mix Korzyści minimum 50 proc. środków inwestowanych jest w wybrany przez klienta fundusz lub fundusze zarządzane przez BPH TFI – do wyboru jest 11 (spośród 13 wchodzących w skład funduszu BPH FIO Parasolowy) funduszy o różnym poziomie ryzyka. Pozostała część środków lokowana jest na 3-miesięcznej lokacie, której oprocentowanie wynosi 11 proc. w skali roku (po jej upływie klient może wycofać środki lub kontynuować oszczędzanie na tradycyjnie oprocentowanej lokacie).

Minimalna kwota inwestycji w Pakiecie Mix Korzyści to 4 tys. zł, maksymalna kwota nie jest ustalona. Klient może także, bez żadnych dodatkowych opłat, przenosić środki lub ich części pomiędzy subfunduszami w ramach pakietu.

- Pakiet Mix Korzyści to nowa możliwość pomnażania oszczędności z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa oraz szansą na atrakcyjne zyski. Taka kompilacja jest wyjątkowo atrakcyjna zwłaszcza w obecnie zmieniających się warunkach rynkowych - mówi Wojciech Bablok, dyrektor Departamentu Marketingu i PR BPH TFI.

Kampanii promującej nowy produkt towarzyszy akcja charytatywna na rzecz fundacji Dziecięca Fantazja, a także konkurs dla klientów pod hasłem „Inwestuj z sercem z BPH TFI" z nagrodami w postaci aparatów Nikon. Akcja charytatywna potrwa do końca czerwca 2012 roku.

Klienci inwestujący w Pakiet Mix Korzyści z funduszami BPH TFI otrzymają w oddziale Banku BPH gipsową świnkę-skarbonkę z zestawem farb do malowania. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy dowolnie pomalować świnkę, zrobić jej zdjęcie oraz przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.bph.pl/mixkorzysci . Za każde otrzymane zdjęcie BPH TFI przekaże 10 zł na konto fundacji Dziecięca Fantazja. Dodatkowo, autorzy 11 najpopularniejszych zdjęć otrzymają rodzinne aparaty Nikon COOLPIX S30. Kampania prowadzona będzie w Internecie, za pośrednictwem materiałów POS w oddziałach Banku BPH oraz poprzez działania z zakresu marketingu bezpośredniego.