Stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej – 8,9 proc. – była słabsza niż funduszy emerytalnych za ubiegły rok. Średnia ważona stopa zwrotu tych drugich wyniosła 13,7 proc. Także za pięć miesięcy tego roku fundusze wypadają nieco lepiej. Rok wcześniej było na odwrót. To wynik zarządzania FRD był lepszy niż efekt pomnażania składek OFE.

Struktura portfela inwestycyjnego FRD różni się jednak od struktury funduszy emerytalnych. Obecnie prawie 90 proc. aktywów funduszu w ZUS zainwestowanych jest w obligacjach i bonach skarbowych, 8 proc. stanowią akcje. Fundusze emerytalne miały ulokowane w akcjach średnio ok. 33 proc. portfela inwestycyjnego w maju. Papiery skarbowe stanowiły ok. 57 proc.

Aktywa FRD na koniec grudnia 2009 r. wyniosły 7,3 mld zł, a obecnie – prawie 11 mld zł. Zdaniem Zbigniewa Derdziuka, prezesa ZUS, do końca roku mogą wzrosnąć do 13 – 14 mld zł. Szybkiemu wzrostowi aktywów funduszu służy w tym roku prywatyzacja. 40 proc. przychodów z niej zasila właśnie FRD. Dotychczas z prywatyzacji do FRD trafiło 3,71 mld zł, z czego w tym tylko roku – 2,62 mld zł. Z kolejnej dużej prywatyzacji Skarbu Państwa – sprzedaży akcji Tauronu – do funduszu trafi jeszcze ok. 2,5 mld zł. W przyszłym roku jego aktywa nie będą rosły już tak szybko, bo nie będzie już tak dużych prywatyzacji jak w tym roku. Poza pieniędzmi ze sprzedaży mienia fundusz jest zasilany z odpisów od składek w wysokości ok. 100 mln zł miesięcznie.

Zbigniew Derdziuk zapewnił także wczoraj, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), z którego wypłacane są emerytury i renty, nie będzie miał w tym roku problemów płynnościowych, jakie wystąpiły w 2009 r. Wypłaty świadczeń pokrywane są w pierwszej kolejności ze składek i dotacji. Gdy tych pieniędzy zabraknie, wykorzystywane będą te zgromadzone w FRD oraz z kredytu. Obecne dostępne linie kredytowe ZUS wynoszą 2,95 mld zł i jesienią zostaną zwiększone do 3,8 mld zł. ZUS będzie też zapewne potrzebował ok. 7,5 mld zł z FRD. – W tym roku sytuacja finansowana FUS jest zgodna z planem – mówi prezes Derdziuk.

Według danych ZUS zwaloryzowana kwota kapitału początkowego wyniosła 1,3 bln zł na koniec 2009 r. Zwaloryzowana kwota składek na kontach emerytalnych w ZUS to zaś 547,4 mln zł. Aktywa OFE to 178,6 mld zł na koniec 2009 r.