W ramach pomocy państwa małe firmy zatrudniające do 9 osób oraz osoby samozatrudnione, mogą zostać zwolnione z opłacania składki do ubezpieczeń społecznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

To co istotne umorzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są zapisywane na kontach emerytalnych i będą zaliczać się na poczet przyszłych świadczeń

– W ogłoszonej ustawie przyjęto, że składki zostaną zapisane na kontach jako opłacone. Oznacza to zachowanie prawa do świadczeń i ciągłości ubezpieczenia” – tłumaczy prezes ZUS Gertruda Uścińska.

– Okresy zwolnienia traktuje się jako okresy ubezpieczenia, w tym z punktu widzenia przyszłości, czyli kapitału i uprawnień emerytalnych. A także w odniesieniu do teraźniejszości. Za ten czas przysługuje bowiem prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego – o ile samozatrudniony przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – a także do świadczeń zdrowotnych – mówi prezes ZUS.