Trzynasta emerytura w tym roku wyniosła 1200 zł a pieniądze trafiały na konta emerytów w kwietniu i maju. Po odliczeniu podatków „na rękę” było to 981 zł.

W przyszłym roku ta dodatkowa emerytura zostanie podniesiona do 1300 zł brutto co przełoży się na około 1070 zł.

Dodatkowe świadczenie otrzymuje ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Rozwiązanie jest zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Pieniądze są wypłacane automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata ma miejsce bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Trzynasta emerytura była wprowadzana jako jednorazowe świadczenie, ale później rząd zdecydował by miała ona charakter stały, zatem będzie wypłacana co rok.