Rok bezpiecznych funduszy inwestycyjnych

Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, podsumował 2011 r. dla polskich funduszy inwestycyjnych

Publikacja: 10.01.2012 12:59

Początek roku 2011 to stopniowy wzrost aktywów aż do kwietnia, kiedy osiągnął najwyższą w 2011 r. wartość 119,6 mld zł - podsumował miniony rok Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przez kolejne 3 miesiące rynek lekko spadał aż do sierpnia, kiedy aktywa spadły o ponad 7 mld zł. Najniższą wartość aktywów rynek zanotował we wrześniu – aktywa wyniosły wtedy 108 mld zł.

W zakresie produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, ubiegły rok był rokiem funduszy bezpiecznych.  Szczególny prym wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które mogą się pochwalić najwyższą sprzedażą netto (prawie 2,475 mld zł), tylko nieznacznie wyprzedzając inną grupę produktów bezpiecznych - fundusze dłużne (2,418 mld zł). Na drugim biegunie znalazły się fundusze mieszane (bez zrównoważonych), które po 11 miesiącach zanotowały odpływ netto kapitału na poziomie 3,1 mld zł oraz fundusze akcyjne (-2,8 mld zł).

Do wydarzeń, które niewątpliwie kształtowały rynek funduszy inwestycyjnych w 2011 roku, należą spadki na światowych giełdach, a także zmiany regulacyjne na rodzimym rynku.

- Mimo opóźnienia we wdrożeniu do polskiego porządku prawnego Dyrektywy UCITS IV, intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem dokumentu, który według Dyrektywy ma zastąpić wzór skrótu prospektu informacyjnego – Key Investor Information. Wzór dokumentu będzie gotowy już wkrótce - powiedział Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Dla rynku funduszy inwestycyjnych szczególne znaczenie miały także zmiany w polskim systemie emerytalnym. W wyniku tych zmian pojawił się nowy produkt, służący dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

- Wprowadzenie IKZE to krok w kierunku pobudzenia indywidualnego oszczędzania na emeryturę wśród Polaków poprzez zachętę podatkową odczuwalną na bieżąco - IKZE daje możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania. Jako środowisko od dawna postulowaliśmy wprowadzenie podobnego mechanizmu. Polaków trzeba zachęcać i edukować w zakresie oszczędzania. Mając to na uwadze uruchomiliśmy nową stronę edukacyjną na temat dodatkowego oszczędzania na emeryturę www.dobraemerytura.org - dodał Marcin Dyl.

Początek roku 2011 to stopniowy wzrost aktywów aż do kwietnia, kiedy osiągnął najwyższą w 2011 r. wartość 119,6 mld zł - podsumował miniony rok Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przez kolejne 3 miesiące rynek lekko spadał aż do sierpnia, kiedy aktywa spadły o ponad 7 mld zł. Najniższą wartość aktywów rynek zanotował we wrześniu – aktywa wyniosły wtedy 108 mld zł.

W zakresie produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, ubiegły rok był rokiem funduszy bezpiecznych.  Szczególny prym wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które mogą się pochwalić najwyższą sprzedażą netto (prawie 2,475 mld zł), tylko nieznacznie wyprzedzając inną grupę produktów bezpiecznych - fundusze dłużne (2,418 mld zł). Na drugim biegunie znalazły się fundusze mieszane (bez zrównoważonych), które po 11 miesiącach zanotowały odpływ netto kapitału na poziomie 3,1 mld zł oraz fundusze akcyjne (-2,8 mld zł).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami