Z przyszłymi emeryturami będzie źle

Odkładanie 3 zł dziennie przez 40 lat może spowodować, że uzbierasz dodatkowo na starość 230 tys. zł

Publikacja: 02.12.2010 01:35

Na ogół możemy oszczędzać niewiele

Na ogół możemy oszczędzać niewiele

Foto: Rzeczpospolita

Starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na system emerytalny – uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prognozami demograficznymi ZUS udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 16,8 proc. do 29 proc. w 2040 r., a następnie do 37,3 proc. w 2060 r. W 2007 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 r. zgodnie z prognozą demograficzną wskaźnik ten wyniesie 1070 (będzie więcej osób w wieku nieprodukcyjnym niż produkcyjnym). Oznacza to, że coraz mniej pracujących będzie finansować świadczenia zwiększającej się grupy osób w wieku emerytalnym.

Potwierdzają to prognozy Unii Europejskiej. Według nich w Polsce w 2060 r. może być więcej nieaktywnych zawodowo osób starszych niż pracujących. Stosunek przeciętnej emerytury do średniej pensji w gospodarce może spaść z 56 proc. w 2007 r. do 31 proc. w 2060 r.

Szacuje się, że świadczenie wypłacane z ZUS i OFE za ok. 35 lat będzie o ponad połowę niższe od ostatniego miesięcznego wynagrodzenia osoby przechodzącej na emeryturę. Stopa zastąpienia brutto może spaść z 63,2 proc. w 2006 r. do 47,5 proc. w 2046 r.

Dlatego samemu trzeba zadbać o pieniądze na starość. Regularne odkładanie nawet niewielkich kwot, nieobciążających nadmiernie budżetu domowego, może pozwolić uzyskać znacząco wyższą emeryturę. Według szacunków KNF systematyczne wpłacanie 90 zł co miesiąc przez 40 lat (czyli ok. 3 zł dziennie), przy założeniu rocznej stopy zwrotu z inwestycji na poziomie 7 proc., przyniosłoby ok. 230 tys. zł dodatkowego kapitału

 

 

- Sprawdź, na jaką emeryturę możesz liczyć z dwóch obowiązkowych filarów, czyli z ZUS i OFE. Możesz skorzystać ze specjalnych kalkulatorów znajdujących się na stronach WWW portali finansowych i wielu instytucji, w tym KNF. Dane takie przesyła również ZUS.

- Regularnie, np. raz na kwartał, sprawdzaj wyniki inwestycyjne, jakie osiągnął fundusz emerytalny, do którego przekazywane są twoje składki.

- Załóż indywidualne konto emerytalne (IKE); w jego ramach możesz oszczędzać w funduszach inwestycyjnych. Możesz także podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, założyć lokatę w banku, rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, IKE–Obligacje w PKO BP.

- Spróbuj przekonać pracodawcę do założenia w firmie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

 

Starzenie się społeczeństwa ma znaczący wpływ na system emerytalny – uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prognozami demograficznymi ZUS udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 16,8 proc. do 29 proc. w 2040 r., a następnie do 37,3 proc. w 2060 r. W 2007 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 r. zgodnie z prognozą demograficzną wskaźnik ten wyniesie 1070 (będzie więcej osób w wieku nieprodukcyjnym niż produkcyjnym). Oznacza to, że coraz mniej pracujących będzie finansować świadczenia zwiększającej się grupy osób w wieku emerytalnym.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?