A w życiu zdarzyć się przecież mogą różne rzeczy. Może zmienić się nasza sytuacja finansowa, mieszkanie dla singla może nie mieścić już rodziny, albo chcemy przeprowadzić się do innego miasta i sprzedać kredytowaną nieruchomość.

Koszt wcześniejszej spłaty określa umowa

Wysokość prowizji jaką pobierze bank w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zapisana jest w umowie kredytowej lub w tabeli opłat i prowizji. Jeszcze przed jej podpisaniem, można próbować negocjować z bankiem zniesienie tego warunku, bądź jego złagodzenie. Okres, który objęty jest karą finansową obejmuje zwykle pierwsze 3 do 5 lat kredytowania. W tym okresie bank może od nas żądać od 1 proc do 5 proc. kwoty, która podległa wcześniejszej spłacie.

Nadpłata kredytu

Nadpłat kredytu hipotecznego nie opłaca się robić w okresie, który przez bank jest prowizjowany. Lepiej systematycznie odkładać środki na oprocentowany rachunek oszczędnościowy i wraz z wypracowanymi odsetkami przelać na konto kredytu, w momencie zniesienia opłat za przedterminową spłatę. Pozytywnym efektem nadpłaty jest zmniejszenie zobowiązania wobec banku, a tym samym możliwość skrócenia czasu kredytowania przy zachowaniu wysokości miesięcznej raty lub utrzymania okresu kredytowania z jednoczesnym obniżeniem raty. Po za tym, warto wykorzystać moment niskich stóp procentowych i jeśli to możliwe nadpłacać miesięcznie ratę kredytu o kilkaset złotych, by nie odczuć różnicy w jej wysokości, kiedy stopy pójdą w górę.

Wcześniejsza spłata nie wszystkim się opłaca

Przedterminowa spłata nie opłaca się głównie osobom, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych, po niższym niż obecnie kursie walutowym. Ich zobowiązanie na dzień dzisiejszy w dużym stopniu przewyższa kwotę kredytu jaką zaciągali na samym początku. Lepiej jest więc w ich przypadku poczekać na korzystniejsze warunki kursowe.