Kiedy zaciągnięty kilka lat temu kredyt hipoteczny staje się być mało atrakcyjny w stosunku do obecnie oferowanych przez banki, warto pomyśleć o jego refinansowaniu. Kredyt refinansowy jest bowiem produktem, który umożliwia zamianę posiadanego kredytu hipotecznego na nowy i o bardziej korzystnych warunkach.

Refinansując stare zobowiązanie hipoteczne, oprócz lepszych warunków cenowych, można również w banku wynegocjować wydłużenie okresu spłaty nowego kredytu. Zyskuje się dzięki temu niższą ratę, która dodatkowo niweluje ryzyko problemów z jego spłatą w przyszłości. Zaciągając kredyt refinansowy można także wnioskować o nieco wyższą kwotę niż potrzebna jest na spłatę starego długu. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na inwestycje – remont lub inny dowolny cel.

Przed zrefinansowaniem kredytu w swoim dotychczasowym banku, warto sprawdzić w umowie kredytowej, czy nie zawiera ona paragrafu dotyczącego wcześniejszej spłaty zobowiązania. Kredyty spłacane w okresie od 3 do 5 lat, od momentu podpisania umowy, często obarczone są opłatą za wcześniejszą spłatę kredytu. Jest to koszt rzędu około 3 proc. wnoszonej kwoty. Bezpłatnie wcześniejszej spłaty dokonać można najczęściej dopiero po upływie tego okresu.

Osoby, które spłacają kilka kredytów w jednym czasie, np. w jednym banku mają kredyt na samochód, w innym na AGD, a do tego wszystkiego używają kart kredytowych i korzystają z limitu w koncie, muszą co miesiąc kontrolować czy regulują wszystkie raty w różnych bankach na bieżąco. Jest to bardzo uciążliwe.

Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest kredyt konsolidacyjny. Pozwala on przenieść wszystkie zobowiązania finansowe do jednego banku i spłacać je w ramach jednego kredytu. W tym przypadku również można wydłużyć okres spłaty i zyskać tym samym niższą ratę.

Aby jednak bank zgodził się na konsolidację zadłużeń z innych instytucji, klient musi przedstawić zabezpieczenie w formie nieruchomości oraz wykazywać się regularnością w spłacie swoich dotychczasowych zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjny to nie tylko połączenie dotychczasowych zobowiązań, ale także możliwość dobrania dodatkowej gotówki na dowolny cel. Banki godzą się wypłacić wyższą kwotę, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Tę można zwiększyć przystępując do nowego kredytu z współmałżonkiem lub inną osobą.