Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

odzyskiwanie długu od osoby prywatnej
odzyskiwanie długu od osoby prywatnej
Pixabay

Pożyczanie pieniędzy rodzinie, znajomym czy innej osobie prywatnej to dość trudny temat.

Zazwyczaj decydując się na pożyczenie pieniędzy komuś, kogo znamy, nie dbamy wówczas o zabezpieczenie naszych interesów na wypadek, gdyby powstały trudności z wyegzekwowaniem długu. Tym bardziej, jeśli umowa pożyczki była zawierana ustnie. W takiej sytuacji często nawet skierowanie roszczenia na drogę sądową może okazać się niewystarczające – zwłaszcza gdy nie dysponujemy żadnym dowodem, który potwierdziłby fakt pożyczenia pieniędzy. Co zatem zrobić? Oto konkretne wskazówki, które pomogą odzyskać dług od osoby prywatnej, gdy ta spóźnia się z jego spłatą.

Warto sprawdzić: Przez rosnące koszty życia mamy coraz więcej długów

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej – od czego zacząć?

Umowa pożyczki jest jedną z nazwanych umów, którą regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującą w prawie polskim zasadą swobody umów, uregulowania kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie w stosunku do wszystkich umów, wówczas gdy umowa nie reguluje pewnych sytuacji. Dlatego jeśli będziemy chcieli skonstruować umowę pożyczki, warto sięgnąć do właściwych przepisów. Ponadto pamiętajmy, że umowa pożyczki powyżej 1000 złotych powinna być stwierdzona dokumentem. Jeśli nawet podpiszemy umowę, możemy od niej odstąpić oraz odmówić wydania przedmiotu pożyczki, gdy jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego.

W sytuacji, gdy w umowie pożyczki nie określimy terminu jej zwrotu, pożyczkobiorca jest obowiązany do oddania kwoty pożyczki w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym pożyczkodawca zażąda jej zwrotu. Należy mieć na uwadze również to, że opóźnienie dłużnika w spełnieniu świadczenia, w tym przypadku zwrotu przedmiotu pożyczki, niezależnie od przyczyn opóźnienia, uprawnia pożyczkodawcę do żądania odsetek za opóźnienia.

Postanowienia określające ewentualne odsetki związane z opóźnieniem spełnienia świadczenia mogą być określone w umowie pożyczki lub w ich miejsce mogą wejść odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Natomiast jeśli chodzi o wezwanie do zwrotu świadczenia, najlepiej by było uczynione na piśmie. Wówczas mamy podstawy do tego, by dochodzić zwrotu pożyczki na dalszej drodze, jeżeli – pomimo wezwania – kwota pożyczki nie została nam zwrócona.

Odzyskanie długu na drodze sądowej

Oczywiście najbezpieczniej będzie, jeśli przed przekazaniem kwoty pożyczki jakiejkolwiek osobie podpiszmy z nią umowę. Wówczas mamy podstawy, by móc dochodzić jej zwrotu na drodze sądowej, kiedy nie zostanie nam oddana dobrowolnie. Jeśli jednak nie chcemy podpisywać umowy z jakichś względów, zadbajmy o to, by przekazanie pożyczanej kwoty nastąpiło w obecności osób trzecich. Możemy również wykorzystać potwierdzenie przelewu – o ile w jego tytule zaznaczymy dokładnie, że przelana kwota jest przedmiotem pożyczki.

Jeżeli dysponujemy umową pożyczki i pomimo wezwania dłużnika w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy jej zwrotu, możemy wystąpić do sądu z pozwem o wydanie przeciw dłużnikowi nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie umowy dołączonej do pozwu. W nakazie tym sąd zobowiązuje dłużnika, w tym przypadku pożyczkobiorcę, do zaspokojenia wierzyciela w ciągu dwóch tygodni. Jeśli dłużnik w tym czasie nie wniesie zarzutów, nakaz zapłaty się uprawomocni.

Warto sprawdzić: Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść ze spirali długów

Pamiętajmy, że nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia naszego roszczenia bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. W związku z tym, jeśli mamy obawy, że pomimo wydania nakazu zapłaty, dłużnik nie zaspokoi roszczenia, możemy złożyć do sądu wniosek właśnie o zabezpieczenie, wskazując we wniosku jego sposób. Prawomocny nakaz zapłaty uprawnia nas natomiast do złożenia wniosku o wyegzekwowanie przedmiotu pożyczki przez komornika.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Przez e-konto łatwiej wypełnić wniosek 500 plus

Część danych we wniosku z programu 500+ zostanie uzupełniona automatycznie. Banki pracują nad umożliwieniem ...

Blokują komputer i żądają okupu

Co robić, żeby nie stać się ofiarą ataku hakerskiego Nie tylko firmowe, ale i ...

Karta Dużej Rodziny w salonie Play, Orange, T-Mobile i Plus

Cztery lata trwało zanim wszyscy operatorzy mobilni w kraju przygotowali ofertę dla posiadaczy Karty ...