PPK: Pracodawca z nowymi obowiązkami

Adobe Stock

Wdrażając pracownicze plany kapitałowe pracodawcy będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi zadaniami. Warto dobrze się do tego procesu przygotować.

Za utworzenie PPK w firmie jest odpowiedzialny pracodawca i to głównie na niego czekają nowe obowiązki, wiążące się z wprowadzeniem PPK

To pracodawcy odpowiadają za wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi oraz za zawarcie z nią umowy o prowadzenie PPK w imieniu swoich pracowników. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie pracodawcy i zrozumienie wszystkich wymogów.

Co istotne, od obowiązku założenia PPK zwolnione są firmy prowadzące PPE ze składką nie niższą niż 3,5 proc. , do którego przystąpiło przynajmniej 25% zatrudnionych pracowników.

Wybór instytucji i podpisanie umów

Wyboru dostawcy PPK dokonuje pracodawca. W całym procesie analizuje on oferty różnych dostawców i musi skonsultować tę kwestię ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. W przypadku braku porozumienia, na 30 dni przed ostatecznym terminem podpisania umowy o zarządzanie z instytucją finansową, pracodawca ma prawo wybrać daną instytucję samodzielnie. Wśród -podmiotów dopuszczonych do oferowania PPK są:
• Powszechne Towarzystwa Emerytalne
• Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
• Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
• Pracownicze Towarzystwa Emerytalne.

Przy wyborze operatora PPK warto wziąć pod uwagę jego pozycję na rynku, doświadczenie oraz wyniki, jakie uzyskuje w inwestowaniu długoterminowym i oszczędzaniu z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Oferty wszystkich firm obsługujących PPK można znaleźć na portalu mojeppk.pl

Po wybraniu instytucji obsługującej PPK pracodawca musi zawrzeć z nią umowę. Musi to nastąpić najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć taką umowę. Dla największej grupy pracodawców termin ostateczny na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 25 października 2019 roku. Do pracodawców, którzy nie wywiążą się w terminie z tego obowiązku, Polski Fundusz Rozwoju wystosuje wezwania do zawarcia takiej umowy z wyznaczoną instytucją finansową lub wezwanie do poinformowania o zawarciu tej umowy z wybraną instytucją. Pracodawca będzie miał obowiązek podpisania umowy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Krótko mówiąc, pracodawcom trudno będzie uniknąć zawarcia umowy z instytucją finansową oferującej pracownicze plany kapitałowe.

Oprócz podpisania umowy na zarządzanie, Pracodawca będzie musiał także, w imieniu swoich pracowników podpisać umowę na prowadzenia PPK. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, zostanie przypisany zgodnie z wiekiem do odpowiedniego Funduszu Zdefiniowanej Daty. Kolejne decyzje są już przywilejem pracownika.

W przypadku największych pracodawców, którzy rozpoczną stosowanie ustawy od 1 lipca 2019 roku, termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla obecnie zatrudnionych, upływa 12 listopada 2019 roku.

Obowiązki informacyjne

Wdrożenie PPK w firmie to dla pracodawcy także obowiązki informacyjne. Poza takimi zadaniami jak: terminowe naliczanie i przekazywanie wpłat, pilnowanie terminu ponownego podjęcia wpłat, czy administrowanie dokumentacją PPK, pracodawca powinien również poinformować pracowników o:
• ponownym zapisaniu do PPK co 4 lata
• możliwości zadeklarowania składki dodatkowej
• możliwości przystąpienia do PPK osób pomiędzy 55. a 70. rokiem życia
• obowiązku złożeniu wniosku o wypłatę transferową, jeśli pracownik jest uczestnikiem innego PPK.

Względem instytucji zarządzającej, pracodawca będzie miał dodatkowo obowiązek informowania o dyspozycjach pracownika, związanych z rezygnacją z oszczędzania w PPK , wysokością składek oraz o ponownym odprowadzeniu składek za danego uczestnika.

Przygotować budżet firmy

Najbardziej istotną kwestią we wdrożeniu PPK z punktu widzenia przedsiębiorcy jest tak naprawdę zabudżetowanie dodatkowych kosztów. Pracodawca po założeniu PPK będzie miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych w wysokości 1,5 proc. wysokości wynagrodzenia brutto pracownika. Wartość ta uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia, tj. premie kwartalne, nagrody roczne itp.

Dodatkowo, pracodawca będzie miał możliwość dokonywania wpłat w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia – ich wysokość może być uzależniona od stażu pracy pracownika oraz innych czynników opisanych w wewnętrznym regulaminie pracodawcy.

Przeliczając to na konkretnym przykładzie, dodatkowy koszt dla pracodawcy z tytułu PPK, u którego średnie wynagrodzenie wynosi 4000 zł na pracownika, wyniesie 60 zł na osobę miesięcznie. Przy założeniu, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem zatrudniającym 300 osób, z których 75 proc. zdecyduje się oszczędzać w PPK, miesięczny koszt dla pracodawcy to 13,5 tys. zł, o ile nie zdecyduje się on na podwyższenie wpłaty dla swoich pracowników. Limit do którego może być podwyższona składka tj. 4%, jest atrakcyjny i może stać się przedmiotem uzgodnień ze stroną pracowniczą.

Co jako pracodawca muszę zrobić, aby wprowadzić PPK:

• Zaplanować dodatkowy budżet dla firmy w planach finansowych
• Rozpocząć prace nad dostosowaniem systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK
• Odbyć konsultacje ze stroną społeczną (reprezentacja pracowników, związki zawodowe)
• Wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK i zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
• Przedstawić wybór pracownikom, przeprowadzić akcję informacyjną na temat PPK
• Zgłosić pracowników do PPK – zawrzeć w imieniu pracowników umowę o prowadzenie PPK
• Naliczyć pierwsze wpłaty do PPK i przekazać do instytucji zarządzającej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi PPK, które są dostępne na stronie www.ppkpocztylion.pl

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Karta przedpłacona. Karty przeznaczone są zarówno do użytku służbowego, jak też do nagradzania pracowników i budowania ich lojalności wobec firmy

Karty przedpłacone złe czasy mają już za sobą

Wprawdzie nie wszystkie banki je wydają, ale niszę odkryły instytucje pozabankowe. Kary przedpłacone możemy ...

Inwazja smartfonowych przestępców. Firmy zagrożone

Zwykły smartfon może stać się przyczyną ogromnych kłopotów firmy. Warto dobrze się zabezpieczyć przed ...

Karty typu prepaid sprawdzają się idealnie, np. gdy pracownicy firmy często biorą zaliczki

Karty z doładowaniem i bonusami dla firm

Przedpłacone karty mogą być przydatnym narzędziem w firmie, dając wygodę i możliwość kontroli wydatkowanych ...