Stambuł – miasto dla inwestorów o stalowych nerwach

123RF

Fundusze, w których znajdują się tylko akcje tureckie, są nie dla każdego.

Odpowiadają raczej inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków, ale biorą pod uwagę możliwość wystąpienia nawet kilkudziesięcioprocentowych strat w skali roku. Tak właśnie jest w przypadku Quercus Turcja. Lepsze okresy przeplatają się ze słabszymi. W 2013 r. i 2015 r. fundusz stracił odpowiednio 30,5 oraz 18,7 proc., w 2014 r. zarobił niemal 30 proc., a od początku obecnego roku ponad 14 proc.

Oprócz wahań cen akcji notowanych na giełdzie w Stambule czynnikiem wpływającym na znaczną zmienność wycen jednostki funduszu jest kurs walutowy. Podczas bessy zazwyczaj dodatkowo osłabiająca się lira niekorzystnie oddziałuje na stopy zwrotu, w czasie hossy zaś turecka waluta się umacnia, co działa na korzyść polskich inwestorów.

Quercus Turcja cechuje się najwyższą zmiennością wartości jednostki wśród konkurentów (mierzoną odchyleniem standardowym). Dzieje się tak dlatego, że zarządzający Marek Buczak stara się zarabiać poprzez odpowiedni dobór akcji średnich i małych spółek. Wybiera akcje na podstawie analizy fundamentalnej. Stawia na spółki, którym średnio- i długoterminowe trendy rynkowe powinny sprzyjać w skutecznym realizowaniu strategii biznesowej. Pochodną tego podejścia jest relatywnie mała rotacja akcji w portfelu. W połączeniu ze względnie niewielką liczbą spółek (ok. 40) daje to efekt w postaci sporego ryzyka związanego ze specyfiką poszczególnych firm. W portfelu funduszu jest np. technologiczna spółka Logo. Jej notowania tylko w końcu 2015 r. wzrosły o ok. 50 proc.

Dzięki dużemu udziałowi akcji firmy w portfelu funduszu (4,5 proc. w połowie 2015 r.) miało to istotny wpływ na stopę zwrotu za cały 2015 r. Odwrotne skutki przyniosła zaś decyzja o zakupie akcji firmy Net Holding. W związku z ryzykiem (dotyczyło państwowego przetargu) giełdowe notowania spółki spadły prawie o 15 proc. w ciągu zaledwie jednego dnia.

Przykłady te obrazują, jak kluczowe znaczenie dla wyników Quercus Turcja ma trafność wyboru akcji. Jakość funduszu umyka jednoznacznym ocenom. W 2013 r. i 2014 r. pozostawał w tyle za innymi funduszami akcji tureckich, natomiast w kolejnym roku awansował na drugie miejsce. W dłuższym terminie (ostatnie trzy lata kalendarzowe) zajmuje ostatnie miejsce w grupie, choć ma duży potencjał do poprawy wyników dzięki celnej selekcji spółek. Zdaniem Analiz Online zalety i wady Quercus Turcja tworzą dość symetryczną kompozycję. Stąd neutralna ocena na poziomie trzech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Wyższe odsetki za cenę ryzyka

Dobrym pomysłem może być zakup obligacji firm Oprocentowanie lokat jest teraz mało atrakcyjne. Z ...

Dolar, czyli waluta świata

Dolar amerykański (w skrócie USD – United States dollar) niezmiennie od dziesięcioleci pozostaje główną ...

Polacy nie garną się do lokat terminowych

Udział nieoprocentowanych oszczędności sięga rekordowych 57 proc. Wartość pieniędzy trzymanych przez klientów w bankach ...