Ponadprzeciętnie ryzykowna zabawa na rynku złota

Bloomberg

Investor Gold Otwarty jest funduszem surowcowym inwestującym na rynku złota.

W skład jego portfela wchodzą wyłącznie jednostki uczestnictwa innych funduszy, które z kolei zaangażowane są szeroką gamę instrumentów. Największe znaczenie w aktywach ma fundusz DWS Gold Plus, który inwestuje około 50 proc. swoich środków w złoto w sztabach. Pozostała część jego lokat to kontrakty terminowe na złoto, a także amerykańskie obligacje skarbowe (ok. 30 proc.) i papiery dłużne instytucji finansowych (ok. 20 proc.). Poza tym w portfelu można znaleźć inne zagraniczne fundusze lokujące w akcje spółek z branży wydobywczej metali szlachetnych, a także inwestujące w fizyczne złoto.

Warto też zauważyć, że jednostki funduszy zagranicznych, które znajdują się w portfelu, są nominowane w euro oraz w dolarach. Z kolei złoto na rynkach jest notowane w amerykańskiej walucie.

Zarządzający funduszem Investor Gold Otwarty zabezpieczają ryzyko walutowe wynikające z posiadania zagranicznych jednostek, ale nie robią tego wszystkie fundusze źródłowe.

Wyniki Investor Gold Otwarty charakteryzują się dość dużą zmiennością, co wynika nie tylko ze zmiany cen instrumentów, ale również z wahań kursów walutowych. Dlatego w 2017 roku, mimo wzrostu ceny złota wyrażonej w dolarach (prawie o 14 proc.), Investor Gold Otwarty wypracował stopę zwrotu w wysokości jedynie 0,8 proc., co było wynikiem wyraźnie słabszym na tle nielicznej konkurencji. Z kolei rok wcześniej fundusz zarobił wyraźnie więcej niż wzrosły notowania kruszcu.

Dlatego same ceny złota mogą być nieco mylące dla posiadaczy jednostek funduszu. Wycena jednostki jest bowiem w dużym stopniu powiązana z zachowaniem euro i dolara, co wystawia posiadacza jednostek na dodatkowe, dość istotne ryzyko. Na plus należy ocenić próby ograniczenia tej zależności, podejmowane w ostatnim czasie przez zarządzających; chodzi im o osiągnięcie lepszego powiązania wyniku z sytuacją na rynku złota.

Wśród mankamentów funduszu warto wymienić stosunkowo wysokie koszty. Opłata za zarządzanie wynosi aż 4 proc.

Investor Gold Otwarty można polecić inwestorom szukającym okazji na rynku złota. Może też być jednym ze sposobów na zdywersyfikowanie portfela poprzez dołożenie inwestycji na rynku surowców.

—jmys

Mogą Ci się również spodobać

Deweloperzy faworytami ekspertów

Na jakie branże eksperci radzą postawić w najbliższych miesiącach. Od początku roku do Wielkanocy ...

Złoto lokacyjne na dobrym kursie

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano spadek całkowitego popytu na złoto w porównaniu z ...

Kupię złoto, kawę i może trochę ropy

W surowcach można lokować poprzez specjalistyczne fundusze, kontrakty czy struktury. Oprocentowanie lokat jest mizerne. ...