Przemyślane zmiany i pożądane efekty

Bloomberg

W ostatnim roku stopy zwrotu funduszu Millennium Dynamicznych Spółek zdecydowanie się poprawiły.

Wyniki w ujęciu kwartalnym (od początku października 2014 r., gdy przemodelowano strukturę portfela) trzy razy znalazły się wśród 25 proc. najlepszych w grupie stóp zwrotu. To widoczna poprawa, zważywszy że wcześniej zdarzały się okresy, kiedy stopy zwrotu były wyraźnie poniżej średniej w grupie (np. trzy pierwsze kwartały 2014 r.). Jednocześnie ryzyko, rozumiane jako zmienność stóp zwrotu (mierzone odchyleniem standardowym miesięcznych stóp zwrotu), wzrosło powyżej przeciętnej w grupie.

W rezultacie zmian wprowadzonych w 2014 r. przez zarządzających: Annę Otrębę-Górecką i Mirosława Dziółko, trzon portfela (ok. 50 proc.) stanowią akcje spółek średniej wielkości notowanych na warszawskiej giełdzie. Nieznacznie mniejszy udział mają firmy małe (z sWIG80) oraz te najmniejsze – nieuwzględniane w indeksach.

W 2015 r. pozytywny wpływ na wyniki miały przede wszystkim średnie spółki, takie jak Ciech, Kruk czy CD Projekt.

Odmienne podejście – nie od szczegółu do ogółu, tylko odwrotne – zarządzający stosują przy zajmowaniu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy giełd zagranicznych (związane z tym ryzyko walutowe jest najczęściej zabezpieczane). W zależności od oceny sytuacji makroekonomicznej zarządzający grają na zwyżki albo na spadki instrumentów bazowych. Jako przykład można podać widoczną w sprawozdaniu finansowym funduszu na koniec czerwca 2015 r. długą pozycję na niemiecki DAX i krótką pozycję na amerykański S&P500. Efektem prowadzenia takiej polityki inwestycyjnej jest częściowe uniezależnienie wyników funduszu Millennium Dynamicznych Spółek od koniunktury na polskiej giełdzie. Zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych stanowi jednocześnie wyróżnik funduszu na tle konkurencji.

W ocenie Analiz Online Millennium Dynamicznych Spółek to przykład funduszu, w którym przemyślane zmiany przynoszą pożądane efekty. Poprawa wyników i ogólnej efektywności zarządzania jest wyraźna, co jednoznacznie przemawia za podwyższeniem ratingu z dwóch do trzech gwiazdek, z perspektywą pozytywną.

Mogą Ci się również spodobać

Zdjęcie Witkacego ma wysoką wycenę szacunkową 40–70 tys. zł

Światłoczuła lokata kapitału

Rekordowo sprzedawane zdjęcia Witkacego oferowane są na aukcji fotografii. Desa Unicum 4 kwietnia zorganizuje ...

Kres ukrytych prowizji za sprzedaż funduszy

Firmy zarządzające funduszami muszą wymyślić nowy model dystrybucji. KNF zamierza zakazać dzielenia się przez ...

Akcje banków znowu są ryzykowne

Analitycy radzą ostrożnie podchodzić m.in. do branży bankowej i telekomunikacyjnej. Które branże z warszawskiej ...