Bardzo dobra selekcja akcji przynosi efekty

Bloomberg

Lista akcji, w jakie inwestuje Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, jest dość krótka. Obejmuje ok. 40–50 spółek, podczas gdy średnio w grupie jest to ok. 70.

Przy takiej konstrukcji portfela notowania pojedynczej spółki mogą mieć istotny wpływ na stopę zwrotu funduszu, a znaczenie kompetentnego wyboru firm jest wyjątkowo duże.

Dobór spółek nie ma przy tym nic wspólnego z naśladowaniem jakiegokolwiek indeksu giełdowego. Podstawowym kryterium oceny emitentów jest potencjał wzrostu związany z nowatorską strategią biznesową lub zagospodarowaniem niszy rynkowej. Dlatego w portfelu funduszu dominują nie krajowe, lecz zagraniczne przedsiębiorstwa: z Niemiec, Francji, Włoch.

Efekt? W maju 2015 r. fundusz zyskał prawie 1 proc., gdy inne fundusze stabilnego wzrostu były 0,6 proc. pod kreską. Odwrotnie bywa wtedy, gdy na warszawskiej giełdzie jest lepiej niż za granicą. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego może wtedy wypadać słabiej. Tak było w I kwartale 2016 r.

Zarządzający Maciej Chudzik ma sukcesy w selekcji spółek już od kilku lat. W okresie 2012–2015 stopy zwrotu funduszu były powyżej średniej w grupie. Przewaga ta systematycznie rosła, aby ostatecznie wynieść prawie 20 pkt proc.

Nie bez znaczenia jest również część dłużna portfela, będąca kopią funduszu Investor Obligacji (podobnie jak część akcyjna jest kalką Investora Akcji). W ciągu ostatnich miesięcy zachodziły w niej widoczne zmiany. Była to odpowiedź Mikołaja Stępniewskiego (zarządzającego częścią dłużną) na warunki rynkowe. Przejawem wprowadzonych zmian było na przykład zwiększenie udziału papierów korporacyjnych oraz sięgnięcie po obligacje (zarówno skarbowe, jak i komercyjne) nominowane w obcej walucie, co wcześniej praktykowano w bardzo ograniczonej skali.

Fundusz nie jest hitem jednego sezonu, ale systematycznie trafia do czołówki rankingów tworzonych na podstawie stóp zwrotu.

Wszystko to skłoniło Analizy Online do podtrzymania najwyższej, pięciogwiazdkowej oceny.

Mogą Ci się również spodobać

Lokaty mają wielu konkurentów

Sprzedają fundusze, produkty strukturyzowane, ubezpieczenia… W banku można nie tylko oszczędzać, ale również inwestować. ...

Nieuchronny wybór: niższe zyski lub wyższe ryzyko

W ciągu 12 miesięcy najwięcej zarobiliśmy na małych spółkach W minionych 12 miesiącach na ...

Trudne zarabianie na giełdowych TFI

Na GPW notowane są akcje trzech towarzystw zarządzających funduszami. Prognozy dla nich są niezłe ...