Jeden rok wysokich stóp zwrotu to trochę za mało

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Dla funduszu Skarbiec Akcja miniony rok okazał się udany. Jednak ocenianie funduszu, którego zarządzający podejmuje aktywną walkę o wynik, wyłącznie przez pryzmat krótkoterminowych stóp zwrotu byłoby błędem.

W listopadzie 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku zarządzającego funduszem. Dodatkowo półtora roku temu rozpoczęto modyfikację polityki inwestycyjnej. Zadecydowano, że największe spółki z warszawskiego parkietu mają ustąpić miejsca mniejszym podmiotom z krajowego rynku oraz firmom zagranicznym.

Konsekwencje tych zmian są wyraźne. W okresie 12 miesięcy, kiedy portfel był zarządzany przez Karola Godynia, stopa zwrotu funduszu prezentuje się na tle grupy bardzo dobrze. Jest o 2 pkt proc. wyższa od średniej. Z zyskiem w wysokości 12,7 proc. fundusz znajduje się w grupie 25 – 50 proc. funduszy akcji polskich z najlepszymi wynikami. Wraz z wydłużeniem okresu porównawczego przewaga ta jednak topnieje. W 24-mies. okresie strata wobec średniej w grupie nieznacznie przekracza 1 pkt proc., a w czasie 36 i 60 miesięcy – odpowiednio 5,2 oraz 4,9 pkt proc.

Stopy zwrotu to jednak tylko jedna strona medalu. Drugą jest ryzyko towarzyszące inwestycji. W styczniu 2016 r. miesięczna strata w wysokości 7 proc. (przy średnim wyniku w grupie równym minus 5,3 proc.) skutkowała 50. pozycją wśród 60 konkurencyjnych funduszy. Na koniec pierwszego półrocza 2016 pozycja była równie słaba (47.). Z kolei drugą połowę 2016 r. Skarbiec Akcja może zaliczyć do wyjątkowo pomyślnych. Od końca czerwca zarządzający wypracował blisko 17 proc. zysku. Rezultat ten przewyższa średni wynik w grupie o 5,3 pkt proc. Duży wpływ na relację wyniku do średniego rezultatu w grupie miało wyraźnie wyższe niż u konkurentów zaangażowanie w akcje krajowych spółek o średniej kapitalizacji. Z wyraźnie odmienną od konkurencji strukturą portfela mieliśmy do czynienia także w przypadku firm zagranicznych (amerykańskich, niemieckich, francuskich).

Analizy Online pozytywnie odnoszą się do wyraźnej poprawy efektywności zarządzania i wyników Skarbca Akcji w 2016 r. Zbyt wcześnie jednak na stwierdzenie, że zmiany jakościowe mają trwały charakter, stąd neutralna ocena na poziomie trzech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

10 najlepszych lokat na 1 miesiąc

Od października nie ma zmian w zestawieniu najlepiej oprocentowanych depozytów na kwotę 5 tys. ...

Trudny rok dla inwestorów

Coraz częściej szukamy okazji inwestycyjnych za granicą kinga Żelazek Drastyczny spadek cen surowców, umocnienie ...

Zgromadzisz kapitał, zadbasz o przyszłość dziecka

Polisa posagowa lub na życie rodzica pomogą niepełnosprawnemu synowi czy córce. Pani Ewa samotnie ...