Wirtuozeria w manewrowaniu tankowcem

Bloomberg

NN Akcji to przykład, że osiąganie ponadprzeciętnych wyników nie wymaga stosowania dopingu.

Struktura portfela funduszu jest raczej podręcznikowa, w dużym stopniu zbliżona do benchmarku, czyli WIG. W pewnym stopniu jest to wymuszone przez wartość aktywów funduszu; po planowanym na koniec czerwca połączeniu z NN Selektywnym, aktywa NN Akcji przekroczą 800 mln zł. Przy takiej wielkości trudno o poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestowanie w małe spółki (ich płynność jest niewielka); na to mogą sobie pozwolić zarządzający mniejszymi funduszami. Teoretycznie przy takiej strukturze portfela inwestorzy nie powinni liczyć na ponadprzeciętne stopy zwrotu. Tymczasem minione dwa lata kalendarzowe były dla funduszu całkiem udane. Bardzo dobremu rezultatowi w 2014 r. (5,4 pkt proc. powyżej średniej w grupie) sprzyjała względna słabość małych spółek w porównaniu z dużymi i średnimi. Natomiast dobry wynik na koniec 2015 r. (powyżej mediany) to spory wyczyn, bo głęboka bessa dotycząca akcji z WIG20 nie sprzyjała funduszom z ponadprzeciętnym udziałem dużych spółek w portfelu (taki właśnie jest NN Akcji). Zarządzający Marcin Szortyka zdołał jednak wypracować rezultat o niemal 4,3 pkt proc. lepszy od benchmarku i prawie o 1 pkt proc. wyższy od średniego w grupie. Nieco słabiej prezentuje się stopa zwrotu osiągnięta od początku tego roku, a zwłaszcza w maju (2,2 pkt proc. poniżej średniej). To częściowo konsekwencja zaangażowania za granicą (głównie w Turcji, Rumunii i na Węgrzech). W dłuższym terminie (za ostatnie 24, 36 oraz 60 miesięcy) wyniki NN Akcji przewyższają średnią (odpowiednio o 3, 1,1 oraz 1,4 pkt proc.). Plusem funduszu jest też klarowna strategia, dzięki której ryzyko związane z wahaniami stóp zwrotu jest ograniczone.

 

Mogą Ci się również spodobać

Wybór form inwestowania w złoto jest duży

Sztabki i monety bulionowe najlepiej nadają się do gromadzenia kapitału, ale sposobów lokowania w ...

Banki wracają do łask inwestorów

Kursy akcji spółek z WIG20 powinny w tym roku rosnąć. Sytuacja na warszawskiej giełdzie ...

Gdzie znajdziesz dobre lokaty miesięczne

W dwóch bankach można dostać nawet 3,5 proc. przy depozytach miesięcznych, ale dopiero po ...