Fundusz mieszany aspirujący do zarabiania w każdych warunkach

Fotorzepa/Marta Bogacz

Zgodnie ze statutem Quercus Selektywnego, udział zarówno akcji, jak i obligacji w jego portfelu może wynosić od zera do 100 proc.

Kluczowy z perspektywy wyników funduszu jest udział akcji, który w przeszłości wahał się od ok. 30 proc. do nieco ponad 50 proc. W efekcie Quercus Selektywny, z punktu widzenia struktury aktywów, jest rozwiązaniem pośrednim między funduszem stabilnego wzrostu a zrównoważonym. Fundusz Quercusa od typowych funduszy mieszanych odróżnia to, że oprócz bezpośrednich inwestycji w akcje (głównie polskich małych i średnich przedsiębiorstw) zarządzający stosuje kontrakty terminowe na WIG20 (krótkie pozycje). Między innymi dlatego Analizy Online klasyfikują Quercus Selektywny jako fundusz absolutnej stopy zwrotu. Dla zarządzającego najważniejsza jest selekcja spółek o największym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności ocenianej na podstawie niskich wycen w chwili zakupu akcji. O faktycznym udziale akcji w portfelu decyduje właśnie ostatni z wymienionych czynników. Jeśli wyceny uznawane są za wysokie, to zaangażowanie w akcje spada. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, to udział akcji netto może przekraczać połowę wartości portfela.

Na dłużną część funduszu składają się głównie obligacje korporacyjne. Udział papierów skarbowych jest niewielki. Te ostatnie mają przede wszystkim zapewnić płynność. Zadaniem papierów komercyjnych jest natomiast przynajmniej częściowe „zniwelowanie” opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI (2,8 proc.) oraz ograniczanie zmienności stóp zwrotu. Zarządzający wybierają papiery o relatywnie krótkim terminie do wykupu, a wśród emitentów preferują polskie banki. W efekcie bezpieczeństwo dłużnej części portfela można określić jako wysokie.

Fundusz nie ma benchmarku, czyli ustalonego wzorca do porównań. Dlatego pomocny przy ocenie jego stóp zwrotu może się okazać wynik (10 proc. na plusie), powyżej którego TFI pobiera opłatę zmienną za zarządzanie. Z tego punktu widzenia po raz ostatni cel udało się osiągnąć dość dawno temu, bo w 2013 r.

Jednak zdaniem Analiz Online, dzięki niestandardowej budowie portfela, dobrej relacji zysku do ryzyka i efektywnej selekcji akcji, Quercus Selektywny zasługuje na dobrą ocenę na poziomie czterech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Banki łowią klientów

Średnie oprocentowanie dziesięciu najlepszych lokat półrocznych wynosi 2,65 proc., a rocznych 2,59 proc. w ...

Większość instytucji oferujących rachunki maklerskie nie pobiera od klientów prowizji od zleceń na akcje polskich spółek powyżej 0,5 proc. od wartości zlecenia

Prześwietlamy biura maklerskie. Które kasują najmniej

Przeglądamy ofertę i cenniki biur maklerskich i szukamy taniego sposobu na giełdowe inwestycje. Na ...

Jak inwestować na rynku Forex – praktyczny poradnik dla początkujących

Rynek walutowy Forex stale się rozwija i przyciąga niczym magnes nowych inwestorów skuszonych wizją ...