Średnie oprocentowanie lokat na 10 tys. zł. Luty 2018 r.

Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Spadają średnie zyski z lokat zakładanych na najpopularniejsze okresy: jeden, trzy, sześć i dwanaście miesięcy.

Przy tak niskich stopach procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (referencyjna: 1,50 proc., lombardowa: 2,50 proc. depozytowa: 0,50 proc., redyskonta weksli: 1,75 proc.), banki nie są skore do wypłat wysokich odsetek. Na najlepszych depozytach zakładanych na kwotę 10 tys. zł zarobić można od 3 proc. do 4 proc. w skali roku. Spełniać jednak trzeba dodatkowe warunki.

Z 0,96 proc. do 0,95 proc. w skali roku spadło średnie oprocentowanie lokat jednomiesięcznych. Stawki depozytowe zmienił Bank Pekao SA. Oprocentowanie Lokaty Mobilnej oferowanej na jeden miesiąc spadło z 0,8 proc. do 0,6 proc. w skali roku. Najwyższe zyski na depozycie zakładanym na tak krótki termin osiągnąć można obecnie w eurobanku. 3,5 proc. odsetek w skali roku na lokacie LOGujesz- LOKujsz otrzymają wszyscy ci, którzy staną się nowymi użytkownikami aplikacji mobilnej banku.

W lutym obniżyło się średnie oprocentowanie lokat zakładanych na okres kwartału. Również w tym przypadku na zmianę badanego przez nas wskaźnika, wpływ miały modyfikacje oprocentowania wprowadzone w tabelach Banku Pekao SA. Najkorzystniejszą ofertą lokat na trzy miesiące mają obecnie dwa banki: Nest Bank( Nest Lokata Witaj, 4 proc. w skali roku) i PlusBank (Lokata na START, 4 proc. w skali roku – oprocentowanie progresywne). Oba depozyty dostępne są wyłącznie dla nowych klientów zakładających konto osobiste.

Z 1,58 proc. do 1,57 proc. w skali roku spadły przeciętne zyski osiągane na lokatach półrocznych. Przyczyną zmian była między innymi zakończona promocja Lokaty Deklasującej w BGŻOptima. W styczniu, najlepszy depozyt zakładany w tym banku na sześć miesięcy generował 2,4 proc. zysku w skali roku. Dziś, dostępna jest tam Lokata elastyczna z oprocentowaniem 1,5 proc. w skali roku. Różnica jest więc znacząca. Na cięcia zdecydował się również Toyota Bank. Obniżył oprocentowanie Lokaty Plus z 2 proc. do 1,8 proc. w skali roku. W zamian wprowadził jednak do oferty depozyt otwierany na dziewięć miesięcy z odsetkami na poziomie 2 proc. Najlepsza lokata na pół roku to Nest Lokata Witaj w Nest Banku. Gwarantuje 4 proc. odsetek w skali roku przy dość wygórowanych warunkach – należy założyć konto osobiste i zadeklarować przelew wynagrodzenia w kwocie minimum 2,5 tys. zł. Posiadacze kont firmowych muszą zaś przelewać na konto biznesowe nie mniej niż 6 tys. zł miesięcznie i dodatkowo wykonywać zlecenia do US i ZUS.

Nie obyło się też bez zmian w lokatach zakładanych na dłuższy termin. Średni zysk depozytów rocznych spadł z 1,47 proc. do 1,45 proc. w skali roku. W lutym niższe odsetki wypłacał Nest Bank. Obniżył oprocentowanie Nest Lokaty Nowe Środki z 2,9 proc. do 2,45 proc. w skali roku. Tym samym na pozycję lidera wskoczył Bank Ochrony Środowiska. EKOlokata Plus z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku oferowana jest osobom, które utrzymują na koncie osobistym średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty (w każdym miesiącu trwania depozytu) i co miesiąc wykonują kartą debetową transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł.

Mogą Ci się również spodobać

Można zyskać, ale też dużo stracić

Produkty strukturyzowane notowane na giełdzie. Giełda wciąż kojarzy się wyłącznie z inwestowaniem w akcje. ...

Najlepiej być młodym i koniecznie mobilnym

Oferta tanich kont osobistych dla klientów niekorzystających z internetu jest uboga. Banki i SKOK ...

programy tfi i lokaty dla renitiera

Niełatwo być rentierem. Życie z odsetek jest trudne

Ofert na rentierskie odsetki z kapitału jest niewiele i trudno uznać je za atrakcyjne. ...