Stawki powiązane z inflacją mogą sprawdzić się w kolejnych latach

Bloomberg

W tej chwili oprocentowanie ogólnodostępnych obligacji skarbowych nie zapewnia ochrony przed skutkami wzrostu cen

Inflacja w naszym kraju wyraźnie przyspieszyła. Według szacunków GUS, w listopadzie ceny wzrosły, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, o 2,5 proc. Uchronienie oszczędności przed utratą realnej wartości staje się coraz trudniejszym zadaniem.

W takiej sytuacji warte zainteresowania są obligacje skarbowe sprzedawane w PKO BP. Ale nie wszystkie. Przed skutkami wzrostu cen ochronią tylko te papiery, których oprocentowanie jest uzależnione od wskaźnika inflacji.

Spośród ogólnodostępnych obligacji w grę wchodzą więc tylko papiery 4-letnie i 10-letnie. Z tym że gwarancja osiągnięcia realnych zysków zadziała dopiero od drugiego roku. Do wskaźnika inflacji (wyliczonego dla poprzednich 12 miesięcy) zostanie wtedy dodana marża w wysokości odpowiednio: 1,25 i 1,5 proc. Tyle zatem realnie zarobimy przy założeniu, że inflacja będzie stała.

W pierwszym roku oprocentowanie czterolatek wynosi 2,4 proc. w skali roku, a dziesięciolatek 2,7 proc. Jeśli uwzględnimy podatek Belki, w obu przypadkach jest poniżej inflacji. Jak wyliczył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, aby nasze oszczędności nie przyniosły strat przy obecnym wskaźniku inflacji, oprocentowanie musi wynosić co najmniej 3,09 proc.

Podobną konstrukcję (powiązanie odsetek z inflacją) tmają też rodzinne papiery 6- i 12-letnie. Są one jednak przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. I można je kupić tylko za taką kwotę, jaką dana osoba otrzymała w ramach programu.

Spośród pozostałych obligacji oszczędnościowych dwa rodzaje (3-miesięczne oraz 2-letnie) mają oprocentowanie stałe. 1,5 proc. w skali roku przez okres trzech miesięcy to stawka odpowiadająca standardowemu oprocentowaniu lokat (w bankach więcej można dostać po spełnieniu określonych warunków). 2,1 proc. (dwulatki) oznacza, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem na inwestycji realnie stracimy.

Oprocentowanie papierów 3-letnich zmienia się co sześć miesięcy. Jest wyliczane na podstawie oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR 6M). Dzięki temu kapitał jest chroniony na wypadek wzrostu stóp procentowych.

Mogą Ci się również spodobać

Giełda 2018. Niskie wyceny spółek sprawiły, że w 2018 roku pojawiła się fala wezwań do sprzedaży akcji firm notowanych na GPW .

2018 to słaby rok na giełdzie: bessa i afery

Akcje przyniosły straty ich posiadaczom. Kończący się 2018 rok przyniósł na warszawskiej giełdzie spadki ...

≥Ryzyko giełdowe można obniżyć, inwestując długoterminowo w spółki, które systematycznie dzielą się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Portfel dywidendowy

Pasywne i regularne dochody bez żadnego wysiłku

Giełda nie musi być tylko miejscem spekulacyjnych zysków. Nie musi być też postrzegana jako ...

Gdzie najkorzystniej zdeponujesz oszczędności na 12 miesięcy

W 15 bankach można znaleźć oferty z odsetkami od 2 do 3 proc. Ostatnio ...