Masowo wycofujemy pieniądze z funduszy

Adobe Stock

Grudzień był czwartym kolejnym miesiącem odpływu kapitału z TFI.

Z funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów (detalicznych) w grudniu poprzedniego roku wycofano aż o ponad 2,2 mld zł więcej, niż wpłacono – wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Różnica ta była jeszcze wyższa niż w dwóch poprzednich miesiącach. Klienci zabierali pieniądze praktycznie ze wszystkich kategorii funduszy.

Czytaj także: TFI w 2018: rok, który lepiej zapomnieć. Czas na zmiany

Na podstawie danych IZFiA analitycy Trigona DM obliczyli, że największe odpływy z funduszy rynku kapitałowego, przekraczające 400 mln zł, dotknęły dwóch TFI: Noble Funds i Santander, i głównie dotyczyły funduszy dłużnych. Strategii z napływami netto było niewiele i w żadnym TFI nie przekroczyły 100 mln zł. Do sporych zmian w aktywach doszło w Altusie i Rockbridge, jednak wynikało to z przeniesienia zarządzania 15 funduszy między nimi.

„Ogółem w grudniu zeszłego roku, po raz pierwszy od kryzysu w 2008 r., wszystkie kategorie funduszy odnotowały odpływy netto. Przez ostatnie kilka miesięcy fundusze pieniężne były jedyną kategorią na plusie. Ale w grudniu nawet one uległy presji umorzeń (-228 mln zł). Odpływy z funduszy akcji polskich trwają już ponad półtora rok. Ich skala w grudniu (-160 mln zł) była zbliżona miesiąc do miesiąca” – analizuje Trigon DM.

Na wysokim poziomie (-189 mln zł) utrzymywały się odpływy z funduszy akcji zagranicznych, co można tłumaczyć słabszym zachowaniem tamtejszych indeksów. W porównaniu z listopadem sytuacja nie poprawiła się w grupach pośrednio związanych z rynkiem akcji (absolutnej stopy zwrotu, zrównoważonych, stabilnego wzrostu). „Ósmy miesiąc z rzędu na minusie były fundusze obligacji, ale skala odpływów (-967 mln zł) jeszcze przyspieszyła i była najwyższa od pięciu lat” – wskazuje Trigon DM. Inwestorzy wycofują środki z funduszy obligacji korporacyjnych nieprzerwanie od marca zeszłego roku. Łącznie w skali całego 2018 roku wypłacili z nich blisko -4,6 mld zł netto.

Czytaj także: Co przyniesie 2019 na giełdzie? Zdania są podzielone

Towarzystwa jako całość przewagę umorzeń nad wpłatami notowały od września. Wtedy doszło do zatrzymania Piotra Osieckiego i Jakuba Ryby, związanych z grupą Altusa. To z kolei pokłosie sprawy GetBacku, która ciąży rynkowi funduszy od wiosny poprzedniego roku. Ostatnio zaś wśród niektórych klientów obawy pojawiły się w związku planami, by fundusze odeszły od tzw. wyceny liniowej obligacji nienotowanych na rynku. W niektórych strategiach udział takich obligacji przekraczał nawet połowę aktywów i odejście od wyceny liniowej mogłoby się negatywnie odbić na wynikach. Przez niemal cały ubiegły rok klienci najchętniej wybierali fundusze gotówkowe i pieniężne. W grudniu również ta grupa zanotowała przewagę umorzeń nad wpłatami i był to drugi taki miesiąc w 2018 r. Przyczyna może być podobna jak w grupie papierów korporacyjnych, choć warto także pamiętać, że w styczniu dojdzie do zmian w klasyfikacji tej kategorii.

W grudniu najmocniej – aż o 3,8 mld zł – skurczyły się aktywa Ipopemy TFI, następnie Skarbca (-1,79 mld zł) i Altusa (-1,5 mld zł). Jednocześnie duży wzrost (o 1,28 mld zł) odnotowało Rockbridge, co jest zapewne kwestią przeniesienia części funduszy z Altusa. Łącznie od początku września, kiedy zaczęły się problemy Altusa, z towarzystw funduszy inwestycyjnych wycofano już ponad 8,1 mld zł. Łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 257 mld zł. To oznacza, że w porównaniu z listopadem 2018 r. wartość ta spadła o około 10,8 mld zł (przy łącznym saldzie sprzedaży sięgającym -4,37 mld zł).

Tak wysokiego tempa spadku aktywów branża nie zanotowała w żadnym innym miesiącu poprzedniego roku. Dotąd najgorszy pod tym względem był kwiecień, gdy suma kapitału pod zarządzaniem TFI spadła o 7,6 mld zł. Był to skutek likwidacji funduszu dedykowanego.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nie skalecz się „spadającym nożem”

Tydzień temu opisywaliśmy strategię kontrariańską, która polega na tym, aby zachowywać się wbrew większości ...

Jest powód do niepokoju

Sprzedaż akcji spółki przez jej właścicieli ma wpływ na notowania Sprzedaż akcji spółki przez ...

Koniec roku może być udany i dla akcji, i dla obligacji

Najlepsze portfele akcji zyskały ponad 30 proc., najsłabsze – o 50 pkt proc. mniej ...