Tak wynika z z raportu "Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy", którego patronem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dotyczy to zarówno cyfrowych, jak i niecyfrowych usług. 62 r proc. respondentów korzysta z usług więcej niż jednej instytucji finansowej.

91 proc. seniorów "cyfrowych" korzysta z usług instytucji finansowych realizowanych online, natomiast prawie 9 proc., z różnych przyczyn, wciąż z nich nie korzysta, choć użytkuje narzędzia internetowe. Wskazuje to na bardzo wysoki stopień oswojenia z cyfrowymi produktami finansowymi - osoby zapoznane z Internetem dostrzegają zalety aplikacji czy serwisów, podano.

Czytaj więcej

Coraz więcej Polaków traci pieniądze po rozmowie telefonicznej z "bankiem"

Z badania wynika, że wśród seniorów "cyfrowych" 90 proc. sprawdza elektronicznie swoje saldo na rachunku rozliczeniowym, a 86 proc. dokonuje przelewów online. Lokaty drogą elektroniczną zakłada 48 proc. seniorów cyfrowych, a kilkanaście procent zaciąga tą drogą kredyty czy inwestuje z wykorzystaniem rachunku maklerskiego. Wśród seniorów bez kompetencji cyfrowych 32 proc. sprawdza swoje saldo na rachunku w oddziale banku, co wskazuje, że osoby te mają znacznie mniejszą kontrolę nad swoimi środkami finansowymi.

"Niestety, produkty cyfrowe, projektowane z myślą o młodszym użytkowniku, sprawiają wielu osobom 60+ sporo problemów. Jedynie 33 proc. osób 60+ uważa, że cyfrowa oferta instytucji finansowych jest odpowiednio dopasowana do ich potrzeb. Aż 42 proc. seniorów ma neutralne zdanie na temat tej oferty. Być może niektóre elementy tej oferty są dla osób 60 czy 70+ niezrozumiałe (np. nieprecyzyjne opisy ofert czy zbyt zawiłe umowy), podobnie jak wybrane funkcjonalności udostępnionych klientom narzędzi zarządzania finansami (w aplikacjach czy serwisach)" - czytamy w komunikacie.

Warto też zwrócić uwagę na wyniki raportu dotyczące seniorów niecyfrowych i ich uzasadnień dla niekorzystania z sieci. 53 proc. tych seniorów wskazuje, że cyfrowe usługi finansowe są trudne w stosowaniu i czasochłonne. 57 proc. seniorów "niecyfrowych" uważa, że korzystanie z cyfrowych usług finansowych nie przyniesie im korzyści. Obawy i ograniczenia są wynikiem braku realnego doświadczenia z korzystania z komputera. Brak doświadczenia powoduje brak naturalnego popytu na użytkowanie narzędzi i wspiera postawę odrzucenia ich jako "trudnych", "czasochłonnych" czy "ryzykownych", wskazano również.

Czytaj więcej

Przybywa seniorów z głodową emeryturą

"Korzystania przez seniorów z cyfrowych usług finansowych wynika zdecydowanie bardziej z przekonań i wyobrażeń o tego typu usługach wśród badanych niż z ich realnych osobistych negatywnych doświadczeń. Ponad połowa niecyfrowych konsumentów ma ogólnie negatywne wyobrażenie o cyfrowych usługach finansowych, postrzegając je jako trudne w stosowaniu, wymagające poświęcenia dużej ilości czasu na naukę i rozpoczęcie korzystania z nich" - zakończono.

Badanie zrealizowano w ramach działań SeniorHub, Instytutu Polityki Senioralnej (www.seniorhub.pl) ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Badaczki zrealizowały badanie ankietowe wśród ponad 500 respondentów wieku 60+ deklarujących korzystanie z usług instytucji finansowych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM