Do tego celu wykorzystać można kredyt gotówkowy albo specjalnie przygotowany do tego typu zabiegów kredyt konsolidacyjny.

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel. Nie trzeba go przedstawiać bankowi. Nie może być jednak powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pieniądze z kredytu gotówkowego można więc wydać na zwykłe zakupy, remonty, wakacje czy właśnie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Osoby planujące zaciągnąć kredyt gotówkowy, muszą pamiętać o tym, że bank będzie sprawdzał czy ich dochody wystarczą na spłatę dotychczasowych kredytów oraz tego który ma być zaciągnięty.

Do uzyskania kredytu potrzebne będą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz wysokość dochodów. Pracujący na umowę o pracę muszą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokość wynagrodzenia, a emeryci i renciści – kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia oraz dokument poświadczający wysokość ostatniego przelewu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są natomiast do dostarczenia m.in. zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US oraz dokumentów potwierdzających wysokość przychodów.

Dużo łatwiej jest uzyskać kredyt konsolidacyjny, który bezpośrednio pokrywa zadłużenie w innym banku. Choćby z uwagi na fakt, że instytucje finansowe nie uwzględniają rat kredytów, które mają być spłacone pieniędzmi z produktu przystosowanego właśnie do takich celów. Kredytobiorcy chcący zaciągnąć kredyt konsolidacyjny muszą przedstawić w banku kredytującym umowy wcześniej zaciągniętych zobowiązań i harmonogramy ich spłat.

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie zobowiązań i spłacanie ich w jednym banku z niższą ratą łączną. Aby się tak stało, bank proponuje najczęściej wydłużenie okresu spłaty. Taki zabieg pozwala klientowi na zwrot długu o mniejszym obciążeniu dla comiesięcznego budżetu domowego, a dodatkowo daje oszczędność czasu, którą gwarantuje jedna rata miesięcznie odprowadzana do wyłącznie jednego źródła.