Uważaj, kto pomaga ci uzyskać odszkodowanie

Chcesz skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej? Może się okazać, że na pomocy więcej stracisz, niż zyskasz, jeśli zastosuje niekorzystne przepisy.

Publikacja: 02.02.2020 14:13

Uważaj, kto pomaga ci uzyskać odszkodowanie

Foto: Shutterstock

Kancelarie odszkodowawcze pojawiły się kilkanaście lat temu w odpowiedzi na zaniżanie i odmawianie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Dzięki nim wielu osobom udało się uzyskać świadczenie od towarzystw i wprawdzie prowizje kancelarii, pobierane od wygranej kwoty, często były niemałe, ale klienci nie musieli wykładać z góry własnych środków na postępowanie sądowe i pełnomocników, co miało ogromne znaczenie, gdyż nie każdego było na nie stać.

Warto sprawdzić: Odszkodowanie za wypadek w pracy. Czego można żądać i od kogo

Obszar działania kancelarii odszkodowawczych systematycznie się poszerza. Obecnie doradzają one nie tylko w dochodzeniu odszkodowań z polisy komunikacyjnych, ale także w sprawach dotyczących odszkodowań za wypadki przy pracy czy błędy medyczne, a także pomagają frankowiczom w sporach z bankami.

Zarzuty dla kancelarii

Kancelarie odszkodowawcze trafiły pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2017 r., kiedy zaczęły pojawiać się reklamy zachęcające osoby, które miały polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, do ubiegania się o zwrot opłat likwidacyjnych. Później pojawiły się oferty kierowane do konsumentów posiadających kredyty hipoteczne denominowane lub waloryzowane do waluty obcej, a następnie zostały one rozszerzone do obligacji korporacyjnych GetBacku.

UOKiK doszukał się wielu nieprawidłowości i postawił zarzuty dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku są postępowania dotyczące firm: Arbiter SA z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia (dawniej Kancelaria Invictus sp. z o.o.), Votum SA z Wrocławia. Urząd wydał już pierwsze decyzje, które dotyczą: DM Group sp. z o.o. z Rzeszowa, Kancelarii Virtus sp. z o.o. z Krakowa, Omikron sp. z o.o. z Wrocławia (dawniej Optima Legal Consulting sp. z o.o.).

Brak jasny zasad

Urząd kwestionuje takie zapisy jak brak jasnych zasad ustalania wysokości pobieranego wynagrodzenia. Zastrzeżenia UOKiK budzi m.in. np. to, że firma Semper Invicta miała zapis, że wysokość wynagrodzenia zależy nie od wartości uzyskanej przez konsumenta, ale żądanej od niego przez bank. Np. jeżeli bank żąda 100 tys. zł, a sąd zasądzi na jego rzecz aż 90 tys. zł, a tylko 10 tys. zachowa klient, to i tak prowizja będzie liczona od pierwszej kwoty.

Warto sprawdzić: Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Kiedy zapłaci UFG

Wątpliwości urzędu budzą postanowienia, na podstawie których kancelarie samodzielnie wybierają, a nawet narzucają, pełnomocników do prowadzenia spraw. Zdaniem UOKiK to ich klienci powinni mieć decydujący głos w tej sprawie.

Kary dla klientów

Kłopotliwe zapisy dotyczą nakładania kar na klientów za rozwiązanie umowy, gdy równocześnie kancelaria może zrezygnować z prowadzenia sprawy bez żadnych konsekwencji. Wysokość kary może zmuszać konsumenta do kontynuowania umowy, np. Arbiter za wypowiedzenie umowy zastrzega połowę prowizji, Virtus – 10 lub 15 proc. odstępnego. W jednym przypadku (Semper Invicta) konsument musi płacić wysoką karę, nawet do 10 proc. kwoty wypłaconego kredytu, gdy np. samodzielnie doprowadzi do ugody lub powierzy swoją sprawę innemu podmiotowi.

Inny niekorzystny zapis to zakaz prowadzenia przez konsumenta samodzielnych rozmów i negocjacji z bankiem czy ubezpieczycielem, stosowany przez kancelarie Arbiter i Semper Invicta. Konsument nie może być w ten sposób pozbawiony wpływu na przebieg prowadzonej sprawy.

Warto sprawdzić: Złamana noga na lodzie? Jak dochodzić odszkodowania

Zdaniem UOKiK dobre obyczaje narusza postanowienie, że powództwo o zapłatę zostanie wytoczone, gdy zgodzą się kancelaria i konsument. Zapis taki stosuje kancelaria Votum, która tłumaczy, że taki zapis ma na celu uniknięcie wytaczania powództwa w sytuacjach, w których pełnomocnik zdefiniuje szczególnie wysokie ryzyko procesowe, a tym samym – nie chcąc narażać konsumenta na oddalenie powództwa i związane z tym koszty – odstępuje od jego wytoczenia. Wśród zakwestionowanych postanowień umownych znalazł się też zapis o karze umownej za naruszenie poufności, kiedy to konsument bez wcześniejszej zgody spółki zobowiązuje się do nieudostępniania zawartej umowy osobom trzecim pod rygorem zapłaty kary umownej. Wynika z tego, że poniesie konsekwencje, jeżeli taką umowę udostępni np. członkom rodziny, przyjaciołom lub znajomym.

Przetrzymywanie pieniędzy

Zdarzają się też przypadki przetrzymywania przez kancelarię – na podstawie umowy – pieniędzy wygranych dla klienta. Zapis taki ma Semper Invicta, która umieszcza w umowach klauzule, zgodnie z którymi pieniądze zasądzone od banku w razie unieważnienia umowy trafiają na jej konto, a do konsumenta – w ciągu 30 dni lub „nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po dwóch miesiącach”, czyli nawet po blisko czterech miesiącach od momentu wpływu środków na konto kancelarii.

Zdaniem UOKiK niektóre kancelarie (DM Group, Omikron) w mediach społecznościowych i na swoich stronach internetowych zamieszczały informacje, które wprowadzały w błąd. Np. firmy te sugerowały, że dochodzą roszczeń, podczas gdy w rzeczywistości jedynie zbierają oferty i pośredniczą w nawiązaniu współpracy. Np. DM Group chwali się tym, że odzyskał już ponad 10 mln zł z umów ufk dla 1,3 tys. osób, ma 100 proc. skuteczności i cały proces trwa maksymalnie 27 dni. Omikron informował, że samodzielnie analizuje umowy kredytowe i je unieważnia – tymczasem zbiera oferty i przesyła je do kancelarii prawnej.

Warto sprawdzić: Dom zniszczony, odszkodowanie starczy na drzwi. Co robić?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi:

  • Dokładnie i spokojnie przeczytaj przedstawioną ci do podpisu umowę. Zawsze masz czas na podjęcie decyzji. Nie spiesz się, kredyt spłacasz kilkadziesiąt lat.
  • Nie bój się pytać, jeśli coś jest dla ciebie niejasne, zasady ustalania wynagrodzenia muszą być dla ciebie całkowicie zrozumiałe. Jeśli nie rozumiesz określonych postanowień, w tym dotyczących wynagrodzenia, poproś pracownika kancelarii o wytłumaczenie i doprecyzowanie na egzemplarzu umowy. A jeśli takie wyjaśnienie wzbudzi twoje wątpliwości, zapytaj kogoś innego, np. prawnika.
  • Zapytaj o dodatkowe wydatki, np. za wniesienie opłaty od pozwu, dojazd pełnomocnika procesowego na rozprawy i posiedzenia, zaliczki na poczet biegłego.
  • Dowiedz się, na czyją rzecz zastrzeżono zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego oraz kto ponosi ryzyko i koszty przegranej.
  • Negocjuj warunki umowy: wysokość honorarium i wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy, jaki będziesz miał czas na uiszczenie wynagrodzenia dla kancelarii (czy będzie to po zawarciu umowy, po jej wykonaniu czy też w ratach, np. po poszczególnych instancjach).

Kancelarie odszkodowawcze pojawiły się kilkanaście lat temu w odpowiedzi na zaniżanie i odmawianie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Dzięki nim wielu osobom udało się uzyskać świadczenie od towarzystw i wprawdzie prowizje kancelarii, pobierane od wygranej kwoty, często były niemałe, ale klienci nie musieli wykładać z góry własnych środków na postępowanie sądowe i pełnomocników, co miało ogromne znaczenie, gdyż nie każdego było na nie stać.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem