4,5 proc. na lokacie?

Do 4,5 proc. będą mogli zarobić posiadacze nowej lokaty inwestycyjnej BGŻOptima, ale nie w skali roku, tylko przez 18 miesięcy i tylko pod warunkiem, że euro umocni się wobec złotego.

Publikacja: 07.02.2017 13:23

4,5 proc. na lokacie?

Foto: Bloomberg

Subskrypcja na lokatę inwestycyjną BGŻOptimy potrwa do 27 lutego. Na wspomniany zwrot z inwestycji pozwoli pod warunkiem realizacji scenariusza, w którym euro umocni się w stosunku do złotego w przedziale od 0 do 24 groszy w okresie 18 miesięcy trwania lokaty. Minimalna kwota inwestycji to 4 tys. zł.

Jak oceniają analitycy BGŻ BNP Paribas w najbliższym czasie istnieje wiele przesłanek dla osłabienia złotego wobec euro. Wśród nich wymieniają ryzyko zmiany ratingu kraju, malejącą dynamikę wzrostu PKB, spowodowaną spadkiem inwestycji oraz problemami z wykorzystaniem środków unijnych, a w konsekwencji niższymi wpływami budżetowymi. Ich zdaniem, z perspektywy rynków finansowych, niepokojące są również rosnące wydatki budżetu związane z programem Rodzina 500+, obniżka wieku emerytalnego (która stanowić będzie roczny koszt na poziomie ok. 10 mld złotych) i zapowiadane inwestycje w sektorze zbrojeniowym. – Scenariusz taki wspiera również spodziewane znaczne przyspieszenie inflacji w Polsce, która w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas zbliży się do celu NBP na koniec 2017 roku – mówi Konrad Grzelec, ekspert BGŻOptima.

Grzelec zwraca również uwagę na kilka czynników, które mogą potencjalnie umacniać wspólną walutę europejską. – Zainicjowany w 2016 roku program stymulacji gospodarki strefy euro (QE) został przedłużony do grudnia 2017, można też oczekiwać, że w przyszłym roku EBC będzie chciał powoli odchodzić od ultra luźnej polityki monetarnej (przejawiającej się ujemnymi  stopami  procentowymi oraz programem QE ). W strefie euro oczekiwana jest kontynuacja umiarkowanego ożywienia gospodarczego opartego głównie na konsumpcji wewnętrznej – wymienia.

Scenariusz inwestycyjny nowej lokaty w BGŻOptima zakłada, że w okresie jej trwania, czyli od 28 lutego br. do 28 sierpnia 2018 r. kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego nie zmieni się lub wzrośnie w przedziale do 24 groszy, w każdym z 18 comiesięcznych dni obserwacji. W takim przypadku zysk posiadacza lokaty wyniesie 4,5 proc. (ale za cały okres jej trwania, nie w skali roku). Jeśli scenariusz ten zrealizowałby się w 9 z 18 dni obserwacji, zysk z lokaty wyniósłby 2,25 proc. w skali 18 miesięcy. Niezależnie od realizacji scenariusza inwestycyjnego, klient ma również gwarancję zwrotu całości wpłaconego kapitału na koniec okresu trwania lokaty.

Wcześniej klienci BGŻOptima mogli inwestować w „Lokatę Amerykańską”. Radosław Kozłowski, dyrektor marketingu BGŻOptima podkreśla, że produkt ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. – Lokaty inwestycyjne to idealny produkt na dzisiejsze czasy. Z jednej strony dają szansę na zysk zdecydowanie większy, niż w przypadku tradycyjnych depozytów, z drugiej dzięki gwarancji zwrotu kapitału  minimalizują ryzyko. To dlatego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów – przekonuje.

Środki zgromadzone na lokacie inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lokata jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta indywidualnego BGŻOptima. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z założeniem produktu.

Subskrypcja na lokatę inwestycyjną BGŻOptimy potrwa do 27 lutego. Na wspomniany zwrot z inwestycji pozwoli pod warunkiem realizacji scenariusza, w którym euro umocni się w stosunku do złotego w przedziale od 0 do 24 groszy w okresie 18 miesięcy trwania lokaty. Minimalna kwota inwestycji to 4 tys. zł.

Jak oceniają analitycy BGŻ BNP Paribas w najbliższym czasie istnieje wiele przesłanek dla osłabienia złotego wobec euro. Wśród nich wymieniają ryzyko zmiany ratingu kraju, malejącą dynamikę wzrostu PKB, spowodowaną spadkiem inwestycji oraz problemami z wykorzystaniem środków unijnych, a w konsekwencji niższymi wpływami budżetowymi. Ich zdaniem, z perspektywy rynków finansowych, niepokojące są również rosnące wydatki budżetu związane z programem Rodzina 500+, obniżka wieku emerytalnego (która stanowić będzie roczny koszt na poziomie ok. 10 mld złotych) i zapowiadane inwestycje w sektorze zbrojeniowym. – Scenariusz taki wspiera również spodziewane znaczne przyspieszenie inflacji w Polsce, która w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas zbliży się do celu NBP na koniec 2017 roku – mówi Konrad Grzelec, ekspert BGŻOptima.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą