Odsetki od dwulatek wynoszą 2 proc. w skali roku (są stałe). W przypadku trzylatek jest to 2,1 proc. w pierwszym półrocznym okresie (potem zmieni się w zależności od WIBOR 6M, czyli sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze). Oprocentowanie czterolatek ustalono na 2,3 proc., a dziesięciolatek na 2,5 proc. W przypadku dwóch ostatnich rodzajów papierów oprocentowanie zostanie ponownie wyliczone na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży (1,25 proc. dla obligacji czteroletnich oraz 1,5 proc. dla dziesięcioletnich).

Warto pamiętać, że papierów oszczędnościowych nie trzeba koniecznie trzymać aż do wykupu przez Ministerstwo Finansów. Można je sprzedać w PKO BP przed terminem. Płaci się za to 70 groszy od sztuki (nie więcej niż wartość narosłych odsetek). Wyjątkiem są dziesięciolatki; w tym przypadku opłata za przedterminowy wykup wynosi aż 2 zł od papieru.