To było w Sejmie 23 lipca. W środę 5 sierpnia likwidacją Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ zajęła się sejmowa komisja ds. kontroli państwowej. Jego likwidatorem jest ING Bank Śląski.

Wyjaśnień posłom udzielali Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, oraz Grzegorz Lisowski z ING Banku Śląskiego. Ich argumenty za tym, że likwidacja funduszu przebiega zgodnie z prawem, a jego uczestnicy nie zostali pokrzywdzeni przez zarządzających, nie przekonały posłów. Domagają się oni pisemnych wyjaśnień, m.in. wykazu członków zarządu spółek celowych funduszu (to za ich pośrednictwem były kupowane nieruchomości) oraz szczegółowego rozpisania kosztów likwidacji portfela.

Co konkretnie nie spodobało się politykom? Dlaczego KNF nie ma sobie niczego do zarzucenia?

Czytaj więcej w „Parkiecie”