Jej oprocentowanie będzie inne w każdym miesiącu. W pierwszych dwóch wyniesie 0,11 proc., od trzeciego do ósmego – 1,11 proc., od dziewiątego do dziesiątego –  2,11 proc., a w jedenastym – 11,11 proc. Po każdym miesiącu naliczone odsetki będą dopisywane do kapitału. W sumie po jedenastu miesiącach rentowność Listopadowej 11 wyniesie 2 proc. w skali roku. Kupując obligację za 100 zł, otrzymamy więc przy wykupie 101,84 zł. W razie wcześniejszego wycofania się z inwestycji dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Pośrednim skutkiem wprowadzenia na rynek nowego papieru jest lekki wzrost oprocentowania obligacji dwuletnich oraz trzyletnich (Ministerstwo Finansów zapowiada,  że podwyżka dotyczy tylko oferty listopadowej). Odsetki od dwulatek będą wynosiły 2,1 proc. w skali roku (było 2 proc.), a od trzylatek – 2,2 proc. (było 2,1 proc.).  Stawka dla trzylatek zmieni się za pół roku (jest powiązana z WIBOR).

Oprocentowanie czterolatek oraz dziesięciolatek zostało utrzymane na poprzednim poziomie: odpowiednio 2,3 oraz 2,5 proc. w pierwszym roku. Potem odsetki zostaną ponownie wyliczone na podstawie wskaźnika inflacji.