Kręta droga ku pożądanej ochronie kapitału

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus to fundusz pełen kontrastów. Jak sama nazwa sugeruje, jednym z jego priorytetów jest ochrona kapitału.

Publikacja: 24.06.2015 21:00

Fundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na pozi

Fundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie dwóch gwiazdek.

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Powinien to być zatem fundusz względnie bezpieczny, z niskim i zmiennym udziałem akcji w portfelu. Tymczasem w części akcyjnej zarządzający stawiają głównie na akcje małych i średnich spółek, które są najbardziej wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej. Co prawda na tle konkurentów udział akcji w portfelu faktycznie jest niewielki, przeważnie wynosi od 25 do 30 proc. aktywów, jednak walory małych i średnich firm stanowią ponad 60 proc. wszystkich akcji.

W porównaniu z konkurencyjnymi funduszami z grupy stabilnego wzrostu taki współczynnik zaangażowania w najbardziej ryzykowny segment warszawskiej giełdy jest bardzo wysoki. Do kilkunastu procent mogą stanowić akcje firm zagranicznych. Tak więc choć udział akcji w portfelu funduszu jest stosunkowo nieduży, klienci nie zawsze mogli liczyć na bezpieczeństwo inwestycji, rozumiane jako brak strat w średnim okresie (np. rocznym). Przykładem mogą być wyniki funduszu w 2013 oraz 2014 r. W latach tych fundusz stracił odpowiednio 0,7 oraz 0,4 proc. Straty wydają się niewielkie, ale faktem jest, że kapitału nie udało się ochronić. Wyniki były słabsze od oprocentowania depozytów bankowych, co niewątpliwie pozostawia duży niedosyt.

Niekorzystnie wygląda także porównanie z konkurentami. Fundusze z tej samej grupy zarobiły w latach 2013 i 2014 przeciętnie 3,3 oraz 2,7 proc. Na tym tle Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus plasuje się na końcu stawki.

Przyczyn słabych wyników można się doszukiwać w niskim ryzyku związanym z inwestycjami funduszu w obligacje (nie została wykorzystana hossa na rynku obligacji skarbowych). Druga przyczyna to spadek notowań akcji małych i średnich spółek na początku 2014 r.

Udział obligacji korporacyjnych w części dłużnej portfela jest niewielki. Problematyczne papiery Polimeksu-Mostostalu, spółki znajdującej się w upadłości układowej, w końcu 2014 r. były w trakcie procesu konwersji na akcje tego emitenta.

Największe znaczenie dla efektywności funduszu mają obligacje skarbowe. W minionych kilkunastu miesiącach zarządzający zdecydowali, że papiery znajdujące się w portfelu będą miały krótszy niż wcześniej (w połowie 2013 r.) termin pozostający do wykupu (teraz miało to być maksymalnie do ok. dwóch lat). Skutki tego posunięcia były dwojakie. Fundusz w ograniczonym stopniu skorzystał z bardzo dobrej koniunktury na rynku papierów dłużnych (ceny długoterminowych obligacji wzrosły bardziej niż krótkoterminowych), za to zmniejszyła się zmienność stóp zwrotu. Miało to wpływ na słabsze wyniki, ale jednocześnie poprawiło się bezpieczeństwo; fundusz charakteryzuje się niewielką zmiennością jednostki (również dzięki niskiemu udziałowi akcji). Podsumowując, Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus to rozwiązanie dość niekonwencjonalne. Nastawienie na bezpieczeństwo, wyrażające się w małym udziale akcji w portfelu, sprawia, że osiąganie wyższych stóp zwrotu wymagałoby zainwestowania w bardziej ryzykowne papiery dłużne firm.

Dotychczasowa strategia, rozumiana jako dążenie do ochrony przed stratami, nie zawsze przynosiła w przeszłości dobre efekty. Jednocześnie stwarza ona szanse na zyski w okresach, gdy rosną indeksy małych i średnich spółek (tak było np. na początku 2015 r.). Ostatecznie jednak Analizy Online przyznały funduszowi niską ocenę na poziomie dwóch gwiazdek.

Powinien to być zatem fundusz względnie bezpieczny, z niskim i zmiennym udziałem akcji w portfelu. Tymczasem w części akcyjnej zarządzający stawiają głównie na akcje małych i średnich spółek, które są najbardziej wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej. Co prawda na tle konkurentów udział akcji w portfelu faktycznie jest niewielki, przeważnie wynosi od 25 do 30 proc. aktywów, jednak walory małych i średnich firm stanowią ponad 60 proc. wszystkich akcji.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą