Wśród dziesięciu funduszy dla inwestorów detalicznych, z których klienci TFI wycofują w tym roku najwięcej kapitału, siedem to portfele instrumentów dłużnych. Ich uczestnicy przerzucają się przede wszystkim do innych funduszy… również opartych na obligacjach.

W uproszczeniu można powiedzieć, że oszczędności płyną z polskich obligacji skarbowych do korporacyjnych. Ale nie tylko – w PKO TFI część kapitału, który odpłynął z funduszu gotówkowego i pieniężnego, przechwycił m.in. portfel akcji zagranicznych, innowacyjnych spółek.

Sporo funduszy musiało w I półroczu stawić czoła odpływom niewiązanym z ich strategią inwestycyjną. Tak było w TFI PZU, z którego czterech produktów ubyło aż 1,9 mld zł netto. Skala wypłat świadczy o tym, że stali za nimi inwestorzy instytucjonalni, prawdopodobnie spółki z samej Grupy PZU.

Z kolei spadek aktywów funduszy BPH TFI można wytłumaczyć niedawnym przejęciem Banku BPH przez Alior Bank. – Umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu BPH Pieniężny są związane ze zmianami właścicielskimi, które objęły Bank BPH – komentuje Marcin Bednarek, wiceprezes BPH TFI. W tej sytuacji fundusze pod marką BPH przestały być produktami pierwszego wyboru dla klientów banku. – Nasi nowi klienci uzyskali dostęp do znacznie szerszej oferty produktów inwestycyjnych, w tym usług doradztwa inwestycyjnego, i dywersyfikują swoje portfele – precyzuje biuro prasowe Aliora.