Przewaga wypłat nad wpłatami wyniosła ok. 600 mln zł – szacują Analizy Online – i była najwyższa od czerwca 2012 r. Odpływ oszczędności dotknął przede wszystkim fundusze obligacji. Z funduszy akcji polskich wycofano ok. 200 mln zł netto, do portfeli akcji zagranicznych wpłacono ok. 300 mln zł netto.

W całym pierwszym półroczu klienci TFI wpłacili do funduszy akcji polskich niecałe 300 mln zł netto – praktycznie całość tej kwoty trafiła do portfeli małych i średnich spółek. W tym samym czasie OFE sprzedawały akcje. Jak wyliczyliśmy, wartość tej podaży sięgnęła 1,3 mld zł. Wartość wpłat do funduszy akcji polskich była więc daleko niewystarczająca, żeby zrównoważyć wartość sprzedaży akcji z portfeli OFE.

Czytaj więcej w „Parkiecie”