Jest to stała stawka. Po dwóch latach dostaniemy 104,04 zł za papier o wartości 100 zł.

Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym zapewniają: 2,1 proc (trzylatki), 2,3 proc. (czterolatki) oraz 2,5 proc. (dziesięciolatki).

W przypadku papierów trzyletnich oprocentowanie wyliczane jest raz na sześć miesięcy na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze (WIBOR 6M). Stawka dla obligacji czteroletnich zmienia się co roku. Jest wyliczana na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,25 pkt proc. Taki sam mechanizm obowiązuje w przypadku obligacji dziesięcioletnich. Różnica polega na tym, że dla najdłuższych papierów przyjęto marżę, doliczaną do wskaźnika inflacji, na poziomie 1,5 proc.

Papierów oszczędnościowych nie trzeba koniecznie trzymać aż do wykupu przez Ministerstwo Finansów. Pieniądze można wycofać w dowolnym momencie. Dyspozycję w tej sprawie składa się w PKO BP. Opłata za przedterminowy wykup wynosi 70 groszy od papieru (dwu-, trzy- i czterolatki) lub 2 zł (dziesięciolatki), ale nie więcej niż wartość narosłych odsetek.