Odsetki (stałe) od dwulatek oferowanych w PKO BP będą wynosiły 2 proc. w skali roku, od trzylatek – 2,1 proc., czterolatek – 2,3 proc., a dziesięciolatek – 2,5 proc. Jest to oprocentowanie niższe w porównaniu z najlepszymi na rynku lokatami bankowymi (ale te na ogół wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków), natomiast na tle średnich stawek bankowych prezentuje się całkiem nieźle.

Podane teraz oprocentowanie emisji lutowych, z wyjątkiem dwulatek, będzie obowiązywało tylko przez określony czas. Dla papierów trzyletnich stawka jest wyliczana co sześć miesięcy na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze (WIBOR 6M). W przypadku obligacji czteroletnich oprocentowanie zmienia się co roku. Zależy od sumy wskaźnika inflacji oraz marży w wysokości 1,25 proc. Ten sam mechanizm dotyczy obligacji dziesięcioletnich, tyle że marża jest wyższa, wynosi 1,5 proc.

Nowość polega na tym, że osoby, które mają obligacje wykupywane w lutym, będą mogły zamienić je na papiery z nowych emisji po cenie 99,60 zł za sztukę. Standardowo cena zamiany wynosi 99,90 zł. W przypadku dwulatek podniesie to zysk do 2,2 proc. Oferta jest jednorazowa. Została przygotowana ze względu na wykup Grudniowej 14.