Gotówka na start w dorosłość

Polisy posagowe pozwalają gromadzić kapitał, ale też zapewniają ochronę.

Publikacja: 31.05.2017 18:08

Polisę posagową może wykupić na rzecz dziecka jedno z rodziców, ale także inna osoba

Polisę posagową może wykupić na rzecz dziecka jedno z rodziców, ale także inna osoba

Foto: Fotolia

Studia, wesele, wkład na mieszkanie – początek dorosłego życia wiąże się z wieloma dużymi wydatkami. Jak uzbierać pieniądze? Najlepiej, jeśli rodzice zaczynają odkładać jak najwcześniej i robią to systematycznie. Jednym ze sposobów jest zakup polisy posagowej. Nie tylko umożliwia ona gromadzenie kapitału, ale gwarantuje też wsparcie finansowe dla dziecka w razie nieszczęśliwego wypadku oraz ochronę na wypadek śmierci rodziców (na ogół towarzystwo przejmuje wtedy dalsze opłacanie składek). Dodatkową zaletą polis jest to, że pieniądze wypłacone na koniec okresu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu 19–proc. podatkiem od zysków kapitałowych.

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert ubezpieczeń posagowych. Wśród nich można znaleźć ubezpieczenia z gwarantowaną sumą wypłaty oraz takie, w których wartość środków zależy od wyników inwestycyjnych. Towarzystwa odnotowują wzrost zainteresowania takimi polisami. Niewykluczone, że wiąże się to z programem Rodzina 500+, gdyż większa sprzedaż ubezpieczeń posagowych zbiegła się w czasie z wejściem w życie tego programu.

– W ubiegłym roku, w porównaniu z 2015 r., liczba tego rodzaju polis sprzedanych przez Allianz wzrosła dwukrotnie – mówi Małgorzata Przychodzeń, menedżer Wydziału Zarządzania Ofertą Produktową w Allianz.

Jak wynika z badań firmy IQS przeprowadzonych na zlecenie Avivy, jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci, zwłaszcza ich edukacji.

Polisę posagową może wykupić na rzecz dziecka jedno z rodziców, ale także inna osoba, np. dziadek czy ojciec chrzestny. Ubezpieczone dziecko dostanie pieniądze po osiągnięciu określonego wieku. Wysokość wypłaty zależy od sumy ubezpieczenia, ewentualnie od wyników inwestycyjnych (na ogół dostaje się tę kwotę, która jest wyższa).

Część składek jest wpłacana do wybranych przez klienta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i za ich pośrednictwem pomnażana. Natomiast pozostała część służy sfinansowaniu ochrony ubezpieczeniowej; w razie śmierci rodzica towarzystwo albo zacznie wypłacać dziecku rentę do czasu osiągnięcia wskazanego w umowie wieku, albo przejmie opłacanie składek. Ubezpieczyciele oferują też dodatkowe umowy np. na wypadek niezdolności do pracy rodzica czy poważnego zachorowania dziecka.

– Dla rodziców kluczowa jest gwarancja, że pieniądze zostaną przekazane dziecku niezależnie np. od wyników funduszy czy kondycji gospodarki – tłumaczy Rafał Piotrowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktów i Zarządzania Portfelem w MetLife. Składki są dość wysokie, wynoszą co najmniej 100 – 200 zł miesięcznie. Zależą od wielu czynników (w każdym towarzystwie mogą być one inne). Najczęściej brana jest pod uwagę wielkość sumy ubezpieczenia, wiek dziecka oraz rodziców, stan zdrowia rodziców.

Wielu ludzi uważa, że nie stać ich na zakup takiego ubezpieczenia i że są to produkty dla zamożnych. Nie do końca jest to prawda.

– Zamożni i tak mają np. nieruchomości czy lokaty, które będą mogli przekazać swoim dzieciom – tłumaczy Rafał Piotrowski. – Produkty ubezpieczeniowe umożliwiające systematyczne oszczędzanie skierowane są przede wszystkim do rodziców, którzy nie dysponują teraz większymi środkami, ale mogą je zgromadzić poprzez systematyczne odkładanie określonych kwot. Polisa przyda się też osobie samotnie wychowującej dzieci. Jeśli stanie się jej coś złego, dziecko może znaleźć się w opłakanej sytuacji, z mizerną rentą.

Wybrane oferty ubezpieczycieli

– MetLife

W ofercie tego towarzystwa jest indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Gwarantowana Ochrona. Dziecko dostanie odszkodowanie w razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub gdy osiągnie określony w umowie wiek. Klient sam decyduje, jaka to będzie kwota. Do ubezpieczenia można dokupić Bezpieczne Dziecko Premium z wieloma świadczeniami dla dziecka (m.in. finansowe wsparcie w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku czy groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową; świadczenie w czasie pobytu w szpitalu czy operacji z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby, złamania i oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku). Do tego dochodzi Powypadkowy Pakiet Medyczny dla Dziecka. Obejmuje bezpłatne korzystanie m.in. z wizyt u lekarzy specjalistów, rehabilitacji, badań i zabiegów ambulatoryjnych. Jeśli dojdzie do złamań, oparzeń czy też trwałego inwalidztwa w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia, wypłacana jest podwójna suma ubezpieczenia. Minimalna składka miesięczna wynosi 200 zł.

– Prudential

Oferuje Start w Życie – ubezpieczenie na życie dziecka i długoterminowy plan oszczędzania na przyszłość dziecka. Klient umawia się z towarzystwem na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w określonym momencie swojego życia. Ubezpieczeniem może być objęte także życie i zdrowie rodzica; w razie poważnej choroby, niezdolności do pracy, poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci rodzica Prudential przejmie obowiązek regularnego opłacania składek na ubezpieczenie dziecka aż do końca umowy. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat. Umowa może trwać maksymalnie do ukończenia przez młodego człowieka 25. roku życia. Wypłata oszczędności może być jednorazowa lub w czterech równych ratach wypłacanych co rok.

– Aviva

Wprowadziła w tym roku nowe ubezpieczenie juniorGo. Rodzice określają kwotę, jaką planują uzbierać dzięki systematycznym wpłatom. Do wyboru jest 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnym poziomie ryzyka, w tym fundusz z gwarancją ochrony kapitału. Składka jest podzielona na dwie części: ochronną i inwestycyjną. Rodzic decyduje o tym, jak duża jest każda z tych części. Ochronę można rozszerzyć na wypadek poważnego zachorowania i niezdolności rodzica do pracy, a także na wypadek poważnego zachorowania dziecka. Minimalna składka regularna to 120 zł miesięcznie.

– PZU

Ubezpieczenie Start w Dorosłość może wykupić każdy, kto ma nie więcej niż 56 lat, np. dziadek, chrzestna, wujek, przyjaciel rodziny. Umowa może trwać od pięciu do 25 lat, maksymalnie do ukończenia przez dziecko 25 lat, a przez ubezpieczającego – 75 lat. W trakcie umowy można zawiesić lub zmienić częstotliwość opłacania składek, a także zrezygnować z kolejnych wpłat (ubezpieczenie zostanie zmienione na bezskładkowe). Jeżeli rodzic umrze albo stanie się całkowicie niezdolny do pracy, towarzystwo przejmie opłacanie składek. Ubezpieczenie może być rozszerzone o kompleksową ochronę zdrowia dziecka.

Studia, wesele, wkład na mieszkanie – początek dorosłego życia wiąże się z wieloma dużymi wydatkami. Jak uzbierać pieniądze? Najlepiej, jeśli rodzice zaczynają odkładać jak najwcześniej i robią to systematycznie. Jednym ze sposobów jest zakup polisy posagowej. Nie tylko umożliwia ona gromadzenie kapitału, ale gwarantuje też wsparcie finansowe dla dziecka w razie nieszczęśliwego wypadku oraz ochronę na wypadek śmierci rodziców (na ogół towarzystwo przejmuje wtedy dalsze opłacanie składek). Dodatkową zaletą polis jest to, że pieniądze wypłacone na koniec okresu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu 19–proc. podatkiem od zysków kapitałowych.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć