Lokaty mają wielu konkurentów

Sprzedają fundusze, produkty strukturyzowane, ubezpieczenia…

Publikacja: 12.08.2017 10:24

Oszczędności rodzinne można wpłacić do banku, ale niekoniecznie na lokatę terminową

Oszczędności rodzinne można wpłacić do banku, ale niekoniecznie na lokatę terminową

Foto: Fotolia

W banku można nie tylko oszczędzać, ale również inwestować. Większość instytucji ma w ofertach produkty firm nie tylko ze swojej grupy. W największym stopniu dotyczy to funduszy inwestycyjnych.

Niemal wszędzie można więc inwestować w fundusze różnych TFI i firm zagranicznych. W ofertach banków są również produkty strukturyzowane: lokaty inwestycyjne i certyfikaty depozytowe sprzedawane w cyklicznych subskrypcjach. Obecnie takie propozycje można znaleźć w BZ WBK, Deutsche Banku, PKO BP, Banku Millennium, Raiffeisen Polbanku i Idea Banku. Większość z nich jest powiązana z kursami walutowymi, ale są wyjątki.

Moda na euro i dolara

Dzisiaj kończą się zapisy w BZ WBK na roczną Lokatę Strukturyzowaną USD/PLN w trzech wariantach. Do wyboru jest: USD Złoty Plus – dla tych, którzy wierzą w umocnienie złotego względem dolara; USD Dolar Plus – dla zakładających osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty i USD Złoty Stabilizacja. Minimalna wpłata na każdą z lokat wynosi 3 tys. zł. Dłużej, bo do 22 sierpnia potrwa subskrypcja 12-miesięcznej Lokaty Strukturyzowanej Stabilna Para Eurodolar. Zainwestować trzeba więcej, bo 5 tys. euro lub dolarów.

Trzy dni później zakończą się zapisy na półtoraroczną lokatę strukturyzowaną w PKO BP. Zysk z niej jest uzależniony od kursu USD/PLN. Do wyboru jest wariant półtoraroczny i trzyletni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł.

Mniej, bo 1 tys. zł, wystarczy wpłacić w ING Banku Śląskim, który systematycznie przeprowadza zapisy na lokaty ILT –Suma Procentów. 48 edycja potrwa do 21 sierpnia. Zysk z inwestycji będzie uzależniony od kursu EUR/PLN. 1 tys. zł wystarczy również na lokatę Dolarową Szansa X w Banku Millennium.

Millennium ma też propozycję dla gotowych podjąć większe ryzyko i zainwestować w Lokatę Lider V. Można na niej zarobić dzięki notowanej na nowojorskiej giełdzie PepsiCo. Wystarczy, że akcje tej firmy wzrosną w ciągu dwóch lat o maks. 60 proc. (ale nie przekroczą tej bariery).

Idea Bank stawia natomiast na fundusze. Lokaty Strukturyzowane Optimum Funds są inwestycją w indeks NXS Momentum Fund Stars, który odzwierciedla notowania pięciu funduszy zagranicznych.

Certyfikat zamiast akcji

Podobnie jak lokaty inwestycyjne konstruowane są certyfikaty inwestycyjne. Do końca miesiąca można się zapisać na Certyfikaty Gwarantowane Technologiczny Potencjał II w Raiffeisen Polbanku.

Certyfikat to koszyk akcji ośmiu zagranicznych spółek IT, które zajmują się produkcją sprzętu, oprogramowania i świadczeniem usług technologicznych. W grupie tej znajduja się firmy chińskie, holenderska, francuska, koreańska, niemiecka oraz tajwańska. Wszystkie spółki mają równy udział w koszyku, a więc taki sam wpływ na przyszły wynik.

Maksymalny zysk z inwestycji może wynieść 15,5 proc., bo taki górny limit założył Raiffeisen Centrobank, który jest emitentem papierów. Cena jednego certyfikatu wynosi 1 tys. zł, ale trzeba się zapisać na minimum pięć.

W sprzedaży w Raiffeisen Polbanku jest również Certyfikat Bonusowy 2% na Euro Stoxx 50 EUR.

Euro Stoxx 50 Index jest wskaźnikiem obejmującym 50 dużych spółek z 12 krajów strefy euro: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch. Minimalna wpłata na inwestycję wynosi 1 tys. euro (jeden certyfikat).

Raiffeisen Polbank okresowo przeprowadza też subskrypcje certyfikatów zamiennych, premiowanych określonym kuponem lub wymiennych na akcje określonej spółki notowanej na GPW.

W Alior Banku można okresowo znaleźć certyfikaty depozytowe z wpłatą 3 tys. zł, a w Citibanku – obligacje strukturyzowane powiązane z notowaniami akcji, surowców, walut, indeksów giełdowych itp. Obligacje są emitowane na różne okresy: od roku do 10 lat.

Trochę oszczędzania, trochę inwestycji

Banki oferują również ubezpieczenia inwestycyjne polegające na wpłacie pieniędzy do ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych (UFK). Minimalna wpłata jest tu stosunkowo wysoka. W Alior Banku składka do Multi Kapitału wynosi 30 tys. zł. Do wyboru jest ponad 100 UFK, polskich i zagranicznych o różnych strategiach.

W razie rezygnacji z inwestycji przed upływem pięciu lat bank pobiera opłatę wynoszącą 2 proc. Później opłaty tej już nie ma. Pozostają jednak liczne opłaty dodatkowe, np. miesięczna za ryzyko.

Tańsze są fundusze z ofert TFI. Banki zachęcają do zainwestowania w nie wysokim oprocentowaniem lokat dostepnych tylko w powiązaniu z funduszami (część pieniędzy deponuje się w banku, a część inwestuje w fundusz).

Deutsche Bank proponuje trzy warianty lokaty z funduszami. Różnią się one wysokością oprocentowania depozytów, wysokością minimalnej wpłaty, sposobem podziału pieniędzy między depozyt a inwestycję oraz opłatą manipulacyjną.

W Pakiecie Złotym minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a oprocentowanie trzymiesięcznej lokaty – 4 proc. Połowa pieniędzy jest przeznaczona na zakup jednostek funduszu (bez opłat manipulacyjnych). Do wyboru jest 700 funduszy polskich i zagranicznych.

W Pakiecie Srebrnym oprocentowanie lokaty jest wyższe, wynosi 5 proc., ale bank pobierze połowę standardowej opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek. W Pakiecie Platynowym nie tylko odsetki są wyższe, bo wynoszą 6 proc., ale i minimalna wpłata – 20 tys. zł. Jest to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy połączony z UFK.

Coraz więcej osób szuka wyższych zysków niż dają lokaty, zwłaszcza że ich część pochłania inflacja. Tendencję tę zauważyły również banki. Jedne poszerzają ofertę funduszy, inne – tak jak ING Bank Śląski – promują lokaty z funduszami. Promocja polega na możliwości zdobycia bonusu w wysokości 100 zł.

Co trzeba zrobić? 29 września otworzyć Konto Funduszowe lub kupić dowolny fundusz inwestycyjny za kwotę minimum 250 zł. Należy też ustawić regularne inwestowanie przez co najmniej 12 miesięcy po minimum 250 zł. Obiecane przez bank pieniądze wpłyną na konto akurat na święta Bożego Narodzenia – do 15 grudnia.

Fundusze, produkty strukturyzowane, ubezpieczenia i inne

– Alior Bank

>Certyfikaty depozytowe; subskrypcje okresowe; wpłata 3 tys. zł

>Ubezpieczenia inwestycyjne; składka jednorazowa 30 tys. zł

>Doradztwo inwestycyjne: jeden fundusz – wpłata od 200 zł, portfel funduszy – od 5 tys. zł

>Ponad 400 funduszy inwest. (krajowe i zagraniczne)

– Bank Pocztowy

>23 subfundusze o różnej polityce inwestycyjnej

>Lokata z funduszem: min. wpłata 3 tys., zł; połowa na lokacie 3-mies. ze stawką 4,5 proc., połowa – fundusz stabilny; bez opłaty przy zakupie

– BGŻ BNP Paribas

>Lokaty inwestycyjne; min. wpłata 4 tys. zł

>Lokata z funduszem: min. wpłata 3 tys., zł, 33 proc. wpłaty na lokatę 3-mies. ze stawką 4,5 proc.; 66 proc. w subfunduszach BGŻ BNP Paribas; do wyboru: Aktywnego Inwestowania, Stabilnego Inwestowania, Globalny Stabilnego Wzrostu

>Portfele inwestycyjne (4 modelowe do wyboru); pierwsza wpłata od 200 zł, kolejne – od 100 zł

BGŻ Optima

>166 funduszy inwestycyjnych do wyboru

>Lokata z funduszem: lokata 3-mies. ze stawką 5 proc., 5 funduszy do wyboru; bez opłat przy zakupie

– BZ WBK

>Lokaty strukturyzowane

>Fundusze inwestycyjne Arka

– Citi Handlowy

>Ponad 150 funduszy polskich i zagranicznych

>Obligacje skarbowe

>Obligacje korporacyjne dostępne na rynku międzybankowym lub notowane na Catalyst

>Obligacje strukturyzowane

>Inwestycje dwuwalutowe w PLN, EUR, USD, GBP lub CHF

>Ubezpieczenia inwestycyjne

– Credit Agricole

>Fundusz inwestycyjny Amundi (7 subfunduszy)

>Dwa programy inwestycyjne

>Fundusze CA: Lokacyjny, Stabilnego Wzrostu, Dynamiczny Polski, Akcyjny, Akcji Nowej Europy

>Zyskowny Duet; lokata 3-mies. z oproc. do 4 proc. i subfundusz Amundi (program Inwestuję z Planem)

– Deutsche Bank

>Inwestycje strukturyzowane: db Gwarancja, db Elita Funduszy, Ubezpieczenie z UFK oferowane w subskrypcjach; składka jednorazowa min. 2 tys. zł

>Lokaty z funduszem; lokata 3-mies. z oproc. 4 lub 5 proc., podział wpłaty: po połowie; wybór 700 funduszy polskich i zagranicznych

>Złote sztabki inwestycyjne („bite” i „odlewane”)

– Eurobank

>Fundusze Amundi: Akcji MiŚ Spółek, Akcyjny, Zrównoważony, Globalnych Perspektyw, Stabilnego Wzrostu

>3 fundusze Allianz, 3 fundusze Novo

>Produkty strukturyzowane

>Lokata z funduszem Kapitalny Duet; lokata 4-mies. ze stawką 5 proc.; wpłata min. 5 tys. zł; połowa na lokatę, połowa do funduszu

– Getin Bank

>Ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK „Obligacje Korporacyjne Plus III”; min. wpłata 5 tys. zł

>Lokaty inwestycyjne

>Fundusze inwestycyjne Noble Funds TFI (10 do wyboru)

– ING Bank Śląski

>ING Konto Funduszowe; do wyboru 3 pakiety funduszy

>Lokata z funduszem: połowa wpłaty na lokatę 3-mies. ze stawką 2 proc.; min. wpłata 2 tys. zł; 4 fundusze NN do wyboru: Lokacyjny Plus, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony, Akcji

>Fundusze indeksowe odzwierciedlające zmiany indeksów: S&P500, WIG20, MSCI EMU (odzwierciedla wyniki 240 dużych lub średnich spółek z 10 najbardziej rozwiniętych krajów strefy euro)

>Inwestycyjna lokata terminowa Suma Procentów

– mBank

>Fundusze dobrze lokujące; 3 rozwiązania: mFundusz dla każdego (oczekiwana stopa zwrotu 2 proc.), mFundusz dla aktywnych (5 proc.), mFundusz dla odważnych (8 proc.)

>Produkty strukturyzowane

>Certyfikaty strukturyzowane

– Millennium

>Fundusze Millennium (otwarte, specjalistyczne) z kilkunastoma subfunduszami

>Program inwestycyjny Wygodny Portfel: ubezpieczenie na życie z UFK; min. wpłata 10 tys. zł

>Lokaty inwestycyjne:

DuetPlus – lokata 3-mies. lub 6-mies. z oprocentowaniem odpowiednio 3,5 proc. oraz 3 proc. plus fundusz; min. wpłata 2 tys. zł, połowa na lokatę, połowa do funduszu

Wygodny Duet – połączenie lokaty 2-mies. ze stawką 3,5 proc. z ubezpieczeniem na życie z UFK; min. wpłata 20 tys. zł

– Pekao

>Fundusze Pioneer TFI

>Certyfikaty inwestycyjne

>Strefa Inwestycji Premium – 26 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz 3 portfele modelowe

– PKO BP

>Fundusze PKO TFI

>Lokaty strukturyzowane

>Ubezpieczenia inwestycyjne i oszczędnościowe

>Bezpieczny Kapitał – połączenie inwestycji z ochroną ubezpieczeniową

>Obligacje oszczędnościowe

>Sztabki złota

>Srebrne monety bulionowe

>Monety kolekcjonerskie i numizmaty

– Raiffeisen Polbank

>Lokata Kapitalna – lokata 6-mies. lub 12-mies. z funduszem; oproc. lokaty do 3 proc.; min. wpłata 10 tys. zł; połowa na lokatę, połowa do funduszu; do wyboru 4 subfundusze Raiffeisen Parasolowego: Aktywnego Oszczędzania, Aktywnych Strategii Dłużnych, Globalnych Możliwości, Aktywnego Inwestowania

>Fundusze BlackRock oraz Altus TFI i Skarbiec TFI

>Ubezpieczenia na życie z UFK ze składką 200 tys. zł

>Złote sztabki i monety o wadze od 1 do 1000 g

>Monety bulionowe

W banku można nie tylko oszczędzać, ale również inwestować. Większość instytucji ma w ofertach produkty firm nie tylko ze swojej grupy. W największym stopniu dotyczy to funduszy inwestycyjnych.

Niemal wszędzie można więc inwestować w fundusze różnych TFI i firm zagranicznych. W ofertach banków są również produkty strukturyzowane: lokaty inwestycyjne i certyfikaty depozytowe sprzedawane w cyklicznych subskrypcjach. Obecnie takie propozycje można znaleźć w BZ WBK, Deutsche Banku, PKO BP, Banku Millennium, Raiffeisen Polbanku i Idea Banku. Większość z nich jest powiązana z kursami walutowymi, ale są wyjątki.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych