Nie dotyczy to tylko najpopularniejszych papierów dwuletnich; w tym przypadku odsetki (stałe) wciąż wynoszą 2 proc. w skali roku. Stawki dla pozostałych rodzajów obligacji w pierwszym okresie odsetkowym minimalnie wzrosły, o 0,1 – 0,2 pkt proc., ale marża, która służy do wyliczenia oprocentowania w kolejnych okresach (nie dotyczy to trzylatek), została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

W grudniu sprzedawane są obligacje trzyletnie ze stawką 2,2 proc. w skali roku (obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy, potem zostanie ustalona na podstawie WIBOR 6M), czterolatki ze stawką 2,4 proc. w pierwszym roku oraz dziesięciolatki z odsetkami 2,7 proc. Papiery te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Natomiast tylko odbiorcy zasiłku z programu Rodzina 500+ mogą kupić papiery sześcioletnie z oprocentowaniem 2,8 proc. w pierwszym roku oraz dwunastoletnie zapewniające 3,2 proc.

W kolejnych latach oprocentowanie papierów czteroletnich, dziesięcioletnich, sześcioletnich i dwunastoletnich będzie wyliczane na podstawie wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy powiększonego o stałą marżę wynoszącą odpowiednio: 1,25 proc., 1,5 proc., 1,75 proc. i 2 proc.