W odróżnieniu od niektórych funduszy MiŚ spółek, w produkcie NN Investment Partners TFI firmy z giełd zagranicznych stanowią jedynie niewielką część portfela (kilka procent). Za to reprezentacja krajowych małych i średnich spółek jest bardzo szeroka – liczba firm w portfelu należy do najwyższych w grupie porównawczej. Przy wyborze akcji wsparciem dla zarządzających jest jeden z najsilniejszych zespołów analitycznych wśród krajowych TFI.

NN Investment Partners TFI może też wykorzystywać ekspertyzy swojej holenderskiej „matki”. Niektórym inwestorom brak „dopalaczy” w postaci spółek zagranicznych bądź aktywości w alokacji (zmienianie udziału akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku) może kojarzyć się z pewną biernością zarządzających. Jednak w tym przypadku tak nie jest. Fundusz realizuje bowiem konsekwentną strategię wyszukiwania szerszych trendów rynkowych i dobierania spółek, które w te procesy wpisują się najlepiej. Jeżeli chodzi o koszty, to inwestycja w NN Średnich i Małych Spółek wiąże się z opłatą 3,5 proc. w skali roku, przy średniej w grupie na poziomie 3,9 proc.

Przyjęta strategia pozytywnie przekłada się na stopy zwrotu. Niezależnie od analizowanego okresu (rok, dwa lata, trzy lata, pięć lat) wypracowane wyniki należą do 25 proc. najlepszych w grupie porównywalnych funduszy. W przypadku najdłuższego z tych okresów (rekomendowanego przez TFI jako minimalny czas trwania inwestycji) fundusz wypracował 102,4 proc., co oznacza 21,6 pkt proc. przewagi nad średnim wynikiem w grupie. W tym samym czasie benchmark (wskaźnik do porównań) wzrósł o 89,4 proc. Trudno o lepszą rekomendację dla funduszu.

Analizy Online już wcześniej sygnalizowały możliwość podniesienia oceny NN Średnich i Małych Spółek z neutralnej (trzy gwiazdki) do dobrej (cztery gwiazdki). Za takim posunięciem przemawiały nie tylko dobre wyniki i wysokie miejsca w zestawieniach, ale również model procesu inwestycyjnego oraz wysoki standard komunikacji NN Investment Partners TFI z inwestorami. I ostatecznie Analizy Online „z przekonaniem” podniosły ocenę funduszu do czterech gwiazdek.