Strategia zarządzania funduszem nie zakłada rywalizacji o stopy zwrotu. Priorytetem jest niska zmienność wartości jednostki uczestnictwa i płynność inwestycji. Portfel składa się w 100 proc. z polskich papierów skarbowych, głównie tych o krótkim terminie do wykupu. Innych papierów dłużnych, np. obligacji korporacyjnych czy jakichkolwiek papierów zagranicznych w NN (L) Depozytowy nie ma.

Bardzo wąski zakres potencjalnych inwestycji i rezygnacja z wyścigu o wyniki w dużym stopniu przesądzają o słabej pozycji funduszu na tle konkurencji. Zarówno w krótszym (rocznym), jak i dłuższym (trzy- i pięcioletnim) terminie fundusz plasuje się w grupie 25 proc. najsłabszych funduszy gotówkowych i pieniężnych. Atutami NN (L) Depozytowego są niewielka zmienność wyników oraz niska na tle grupy opłata stała. Trudno jednak uznać te cechy za dominujące w charakterystyce funduszu.

Chociaż NN (L) Depozytowy spełnia swoją funkcję, jego obecna strategia, zdaniem Analiz Online, nie pozwala na ocenę wyższą niż dwie gwiazdki. Ratingi nadawane są bowiem przede wszystkim z perspektywy inwestora indywidualnego, oczekującego atrakcyjnej relacji zysku do ryzyka; w przypadku tego funduszu relacja ta nie jest korzystna. Przyczyną nie są błędne decyzje zarządzającego, lecz rola NN (L) Depozytowego w funduszu parasolowym NN SFIO. Nadrzędnym jego zadaniem jest ochrona kapitału. Zatem jest to fundusz dla klientów, których interesuje wyłącznie bezpieczeństwo oszczędności. Ci, którzy nie lubią ryzykować, ale chcą cokolwiek zarobić, powinni poszukać innej propozycji.