Fatalne skutki zmiany kilku cyferek

Pieniądze przelane na zły numer konta nie zawsze odzyskamy

Publikacja: 10.10.2015 15:00

Pieniądze na koncie rolnika rozmnożyły się, ale w wyniku pomyłki

Pieniądze na koncie rolnika rozmnożyły się, ale w wyniku pomyłki

Foto: 123RF

Na konto bankowe rolnika z Podkarpacia niespodziewanie dla niego zaczęły wpływać pieniądze. W sumie 420 tys. zł. Wpłaty pochodziły od osób prywatnych. Rolnik zaczął sprawdzać, kto i dlaczego przelewa mu gotówkę. I odkrył, że numer jego rachunku jako własny podała kontrahentom Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Farmer z Podkarpacia.

Jak opowiada prezes Farmera, błędny numer wprowadził młody pracownik spółdzielni. Gdy wpisał do systemu kilka cyfr, wyskoczył mu numer rachunku rolnika (zarówno rolnik, jak i spółdzielnia mają konta w BGŻ BNP Paribas) i on bezwiednie ten numer wprowadził do systemu.

Spółdzielnia miała szczęście. Rolnik bez problemu zwrócił pieniądze. A co byłoby, gdyby nie chciał?

Robert Frelek, ekspert w BGŻ BNP Paribas, tłumaczy, że bank realizuje zlecenia zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym przez klienta.

– Na jego prośbę można wycofać zlecenie płatnicze z rozliczeń przed jego wysłaniem do zewnętrznych systemów rozliczeniowych (np. do Krajowej Izby Rozliczeniowej). Decyduje o tym moment zgłoszenia – wyjaśnia Robert Frelek.

Jeśli zlecenie zostało już przekazane do zewnętrznych systemów rozliczeniowych i zostało wykonane przez bank, wtedy uznaje się, że zlecenie zostało wykonane na rzecz właściwego odbiorcy bez względu na dostarczone przez użytkownika informacje dodatkowe.

– Jeżeli konto podane przez klienta w zleceniu płatniczym było nieprawidłowe, bank nie ponosi odpowiedzialności – tłumaczy Robert Frelek.

Dodaje jednak, że w takiej sytuacji bank podejmie działania w celu odzyskania kwoty wskazanej przez klienta. Klient musi złożyć w oddziale odpowiedni wniosek, by bank mógł zacząć działać w tej sprawie.

– Rejestrujemy zgłoszenie w aplikacji Ognivo i czekamy na informacje zwrotne od banku odbiorcy przelewu – mówi przedstawiciel BGŻ BNP Paribas.

Reklamacja tego typu może być zgłoszona wyłącznie przez zleceniodawcę lub odbiorcę środków. W przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku, jeśli bank nie odzyska kwoty przelewu, prowizja nie jest pobierana.

Taka sama procedura obowiązuje również wtedy, gdy klient banku podał swoim kontrahentom błędny numer konta, a oni dokonali przelewów na niewłaściwy rachunek; tak zdarzyło się właśnie na Podkarpaciu.

W takiej sytuacji osoba czy firma, do której powinny trafić pieniądze, powinna jak najszybciej powiadomić swoich kontrahentów o popełnionym błędzie oraz niezwłocznie podać im prawidłowy numer rachunku. Osoba, do której przez pomyłkę trafiły środki, powinna dobrowolnie je oddać, zlecając w banku przelew na rachunek prawdziwego odbiorcy. Jeśli nie chce tego zrobić, nie ma innego sposobu na odzyskanie gotówki, jak tylko proces sądowy.

Należy jednak pamiętać, że nawet wygrana w sądzie nie gwarantuje łatwego odzyskania środków. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, a to może potrwać dość długo, osoba, na której konto pieniądze wpłynęły przez pomyłkę, może je podjąć lub przelać gotówkę na inny swój rachunek.

– Bank nie może się temu „sprzeciwić”, bo nie ma podstaw prawnych do odmowy wykonania takiego zlecenia płatniczego – podkreśla ekspert BGŻ BNP Paribas.

ustawa o usługach płatniczych: http://isap.sejm.gov.pl/

Odwoływanie zleceń

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych klient nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez instytucję realizującą zlecenie.

– Trochę inaczej jest w przypadku polecenia zapłaty. Płatnik może odwołać zlecenie, z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji, nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.

– Po upływie tych terminów zlecenie można odwołać wyłącznie wtedy, jeżeli uzgodnią to między sobą użytkownik i instytucja finansowa. W niektórych przypadkach wymagana jest również zgoda odbiorcy.

– Jeżeli zostało to uzgodnione w umowie, instytucja może pobierać opłatę za odwołanie zlecenia.

– Uznanie rachunku odbiorcy powinno nastąpić nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Termin ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, gdy zlecenie zostało złożone w postaci papierowej.

Na konto bankowe rolnika z Podkarpacia niespodziewanie dla niego zaczęły wpływać pieniądze. W sumie 420 tys. zł. Wpłaty pochodziły od osób prywatnych. Rolnik zaczął sprawdzać, kto i dlaczego przelewa mu gotówkę. I odkrył, że numer jego rachunku jako własny podała kontrahentom Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Farmer z Podkarpacia.

Jak opowiada prezes Farmera, błędny numer wprowadził młody pracownik spółdzielni. Gdy wpisał do systemu kilka cyfr, wyskoczył mu numer rachunku rolnika (zarówno rolnik, jak i spółdzielnia mają konta w BGŻ BNP Paribas) i on bezwiednie ten numer wprowadził do systemu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych