Fatalne skutki zmiany kilku cyferek

Pieniądze przelane na zły numer konta nie zawsze odzyskamy

Publikacja: 10.10.2015 15:00

Pieniądze na koncie rolnika rozmnożyły się, ale w wyniku pomyłki

Pieniądze na koncie rolnika rozmnożyły się, ale w wyniku pomyłki

Foto: 123RF

Na konto bankowe rolnika z Podkarpacia niespodziewanie dla niego zaczęły wpływać pieniądze. W sumie 420 tys. zł. Wpłaty pochodziły od osób prywatnych. Rolnik zaczął sprawdzać, kto i dlaczego przelewa mu gotówkę. I odkrył, że numer jego rachunku jako własny podała kontrahentom Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Farmer z Podkarpacia.

Jak opowiada prezes Farmera, błędny numer wprowadził młody pracownik spółdzielni. Gdy wpisał do systemu kilka cyfr, wyskoczył mu numer rachunku rolnika (zarówno rolnik, jak i spółdzielnia mają konta w BGŻ BNP Paribas) i on bezwiednie ten numer wprowadził do systemu.

Spółdzielnia miała szczęście. Rolnik bez problemu zwrócił pieniądze. A co byłoby, gdyby nie chciał?

Robert Frelek, ekspert w BGŻ BNP Paribas, tłumaczy, że bank realizuje zlecenia zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym przez klienta.

– Na jego prośbę można wycofać zlecenie płatnicze z rozliczeń przed jego wysłaniem do zewnętrznych systemów rozliczeniowych (np. do Krajowej Izby Rozliczeniowej). Decyduje o tym moment zgłoszenia – wyjaśnia Robert Frelek.

Jeśli zlecenie zostało już przekazane do zewnętrznych systemów rozliczeniowych i zostało wykonane przez bank, wtedy uznaje się, że zlecenie zostało wykonane na rzecz właściwego odbiorcy bez względu na dostarczone przez użytkownika informacje dodatkowe.

– Jeżeli konto podane przez klienta w zleceniu płatniczym było nieprawidłowe, bank nie ponosi odpowiedzialności – tłumaczy Robert Frelek.

Dodaje jednak, że w takiej sytuacji bank podejmie działania w celu odzyskania kwoty wskazanej przez klienta. Klient musi złożyć w oddziale odpowiedni wniosek, by bank mógł zacząć działać w tej sprawie.

– Rejestrujemy zgłoszenie w aplikacji Ognivo i czekamy na informacje zwrotne od banku odbiorcy przelewu – mówi przedstawiciel BGŻ BNP Paribas.

Reklamacja tego typu może być zgłoszona wyłącznie przez zleceniodawcę lub odbiorcę środków. W przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku, jeśli bank nie odzyska kwoty przelewu, prowizja nie jest pobierana.

Taka sama procedura obowiązuje również wtedy, gdy klient banku podał swoim kontrahentom błędny numer konta, a oni dokonali przelewów na niewłaściwy rachunek; tak zdarzyło się właśnie na Podkarpaciu.

W takiej sytuacji osoba czy firma, do której powinny trafić pieniądze, powinna jak najszybciej powiadomić swoich kontrahentów o popełnionym błędzie oraz niezwłocznie podać im prawidłowy numer rachunku. Osoba, do której przez pomyłkę trafiły środki, powinna dobrowolnie je oddać, zlecając w banku przelew na rachunek prawdziwego odbiorcy. Jeśli nie chce tego zrobić, nie ma innego sposobu na odzyskanie gotówki, jak tylko proces sądowy.

Należy jednak pamiętać, że nawet wygrana w sądzie nie gwarantuje łatwego odzyskania środków. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, a to może potrwać dość długo, osoba, na której konto pieniądze wpłynęły przez pomyłkę, może je podjąć lub przelać gotówkę na inny swój rachunek.

– Bank nie może się temu „sprzeciwić”, bo nie ma podstaw prawnych do odmowy wykonania takiego zlecenia płatniczego – podkreśla ekspert BGŻ BNP Paribas.

ustawa o usługach płatniczych: http://isap.sejm.gov.pl/

Odwoływanie zleceń

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych klient nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez instytucję realizującą zlecenie.

– Trochę inaczej jest w przypadku polecenia zapłaty. Płatnik może odwołać zlecenie, z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji, nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia rachunku.

– Po upływie tych terminów zlecenie można odwołać wyłącznie wtedy, jeżeli uzgodnią to między sobą użytkownik i instytucja finansowa. W niektórych przypadkach wymagana jest również zgoda odbiorcy.

– Jeżeli zostało to uzgodnione w umowie, instytucja może pobierać opłatę za odwołanie zlecenia.

– Uznanie rachunku odbiorcy powinno nastąpić nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Termin ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, gdy zlecenie zostało złożone w postaci papierowej.

Na konto bankowe rolnika z Podkarpacia niespodziewanie dla niego zaczęły wpływać pieniądze. W sumie 420 tys. zł. Wpłaty pochodziły od osób prywatnych. Rolnik zaczął sprawdzać, kto i dlaczego przelewa mu gotówkę. I odkrył, że numer jego rachunku jako własny podała kontrahentom Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Farmer z Podkarpacia.

Jak opowiada prezes Farmera, błędny numer wprowadził młody pracownik spółdzielni. Gdy wpisał do systemu kilka cyfr, wyskoczył mu numer rachunku rolnika (zarówno rolnik, jak i spółdzielnia mają konta w BGŻ BNP Paribas) i on bezwiednie ten numer wprowadził do systemu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu