Oprocentowanie dwuletnich obligacji oszczędnościowych sprzedawanych w PKO BP w styczniu będzie minimalnie wyższe niż w poprzednich miesiącach. Ministerstwo Finansów podniosło stawkę z 2 do 2,1 proc. w skali roku. Będzie ona obowiązywać przez dwa lata (oprocentowanie jest stałe). Dwulatki były jedynym rodzajem papierów oszczędnościowych, których oprocentowanie nie zostało powiększone w grudniu.

Odsetki od pozostałych obligacji kupionych w styczniu będą takie same jak od emisji grudniowych. Będą wynosiły odpowiednio: 2,2 proc. dla trzylatek, 2,4 proc. dla czterolatek oraz 2,7 proc. dla dziesięciolatek.

Beneficjenci programu „Rodzina 500 plus” mogą lokować pieniądze (do wysokości otrzymanego zasiłku) w specjalne papiery rodzinne: sześcio- oraz 12-letnie. Ich oprocentowane wynosi teraz 2,8 proc. i 3,2 proc.

Ale uwaga, wszystkie stawki (nie dotyczy to tylko dwulatek) zostały teraz podane tylko dla pierwszego okresu odsetkowego. W przypadku papierów trzyletnich jest to okres sześciomiesięczny. Potem odsetki zostaną wyliczone ponownie na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze WIBOR 6M). W przypadku obligacji czteroletnich oprocentowanie jest zmieniane co roku; stanowi sumę wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży wynoszącej 1,25 proc. Ten sam mechanizm obowiązuje w przypadku obligacji dziesięcioletnich, z tym że marża wynosi 1,5 proc.

Na podobnych zasadach ustalane jest oprocentowanie obligacji rodzinnych w kolejnych rocznych okresach. Również jest uzależnione od wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży wynoszącej 1,75 proc. (obligacje sześcioletnie) oraz 2 proc. (12-letnie).

Cena sprzedaży wszystkich rodzajów papierów oszczędnościowych wynosi 100 zł. Nieco mniej, 99,90 zł, płacą ci, którzy mają obligacje z terminem wykupu w styczniu i zamiast wycofać gotówkę, przeznaczą ją na zakup nowych emisji. Dyspozycję trzeba złożyć do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji.

Warto pamiętać, że papierów nie trzeba trzymać aż do wykupu przez resort finansów. W razie potrzeby dowolną ich ilość można przedstawić w PKO BP do przedterminowego wykupu. Operacja taka kosztuje 0,70 zł lub 2 zł od obligacji (ale nie więcej niż wartość narosłych odsetek); wyższa stawka dotyczy 10- i 12-latek.