Klienci najczęściej wybierają depozyty jednomiesięczne, trzymiesięczne, półroczne lub roczne. Dużo rzadziej decydują się na lokaty kilkuletnie. Ciężko bowiem ocenić czy na przestrzeni dłuższego okresu czasu nie wydarzy się coś, co może zmusić oszczędzającego do zerwania umowy z bankiem i przedwczesnej wypłaty środków z lokaty.

Odsetki za przepracowane miesiące

Klient, który nie jest pewien czy utrzyma środki na lokacie do końca okresu umownego powinien poszukać depozytu z oprocentowaniem progresywnym. Zysk na takiej lokacie rośnie z każdym miesiącem jego trwania. Jeśli więc zakładana jest na rok – jej oprocentowanie będzie zmienne w każdym z 12 miesięcy. Po roku, na konto klienta spłyną zaś odsetki wyliczone jako średnia ze wszystkich 12 okresów. Jeżeli zaś w trakcie trwania lokaty depozyt zostanie zerwany, bank wyliczy mu średnie oprocentowanie wyłącznie z pełnych okresów przez jakie pracowały środki. Jeśli zerwanie umowy nastąpiło po 4 miesiącach, za taki okres wypłacone zostaną odsetki.

Gwarancja wypłaty odsetek na tradycyjnym depozycie

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty standardowej banki bardzo rzadko oferują możliwość zachowania części wypracowanego zysku . Jeśli tak jest, to wypłacają odsetki do wysokości oprocentowania rachunków a’vista lub na poziomie bliskim 0,1 proc. do 0,5 proc. Na rynku można jednak znaleźć wyjątki. Należy do nich np. oferta Lokaty Bezkarnej od BGŻOptima. Produkt daje gwarancję wypłaty odsetek za wypracowany okres. Dostępny jest jednak wyłącznie dla nowych klientów, którzy otworzą Konto Indywidualne Rachunek Smart.

Najczęściej 0 proc.

Najczęstszą konsekwencją zerwania lokaty jest całkowita utrata wypracowanych odsetek. Na rachunek klienta wracają więc wyłącznie zainwestowane na samym początku środki. To realna strata dla osób, które w tym samym czasie mogłyby te same pieniądze trzymać na rachunku oszczędnościowym.

Rachunek oszczędnościowy

Konto oszczędnościowe to najlepsze rozwiązanie dla osób, które cenią sobie stały dostęp do środków, z możliwością jednorazowej bezpłatnej wypłaty pieniędzy z rachunku raz w miesiącu. W przeciwieństwie do lokaty, na rachunek oszczędnościowy można również dopłacać środki w dowolnym momencie. Dzięki temu na bieżąco można powiększać saldo swoich oszczędności.