Ponadprzeciętny zysk przy umiarkowanym ryzyku

NN Zrównoważony z założenia zarabia, korzystając ze sprzyjających trendów na rynku akcji i obligacji. Adresowany jest do bardziej zachowawczych inwestorów, którzy jednak nie stronią od giełdy. Akcje stanowią nieco ponad 50 proc. portfela.

Publikacja: 04.10.2017 21:16

Ponadprzeciętny zysk przy umiarkowanym ryzyku

Foto: Bloomberg

Fundusz inwestuje w szerokie grono (120) krajowych spółek, dlatego jego struktura jest bliska indeksowi WIG. Możliwość osiągnięcia wyników przewyższających wzrost tego indeksu ma być zapewniona poprzez selekcję spółek oraz inwestowanie w firmy notowane na zagranicznych giełdach (głównie tureckiej i węgierskiej).

Część obligacyjna portfela składa się w około 90 proc. z papierów skarbowych. Od konkurentów fundusz odróżnia się stosunkowo niewielkim udziałem papierów korporacyjnych w aktywach (około 10 proc., podczas gdy średnia na rynku wynosi 19 proc.), z czego prawie połowę stanowią obligacje tureckich banków o stosunkowo wysokiej rentowności; dla porównania krajowi konkurenci posiadają z reguły w portfelach mniej rentowne papiery krajowych banków, windykatorów czy deweloperów.

Biorąc pod uwagę wypracowane wyniki, NN Zrównoważony wykorzystał dobrą koniunkturę na warszawskiej giełdzie, osiągając solidny rezultat. Przyczyniło się do tego duże zaangażowanie w spółki z indeksu WIG20, a także sprzyjająca sytuacja na polskim rynku dłużnych papierów skarbowych. Dobre okazały się też efekty inwestycji zagranicznych. Wynik za 12 pełnych miesięcy przewyższył rynkową średnią o 1,4 pkt proc.

W dłuższym terminie wypracowane rezultaty również są wyraźnie powyżej rynkowej średniej. Wyniki za okres 36 i 60 miesięcy należą do 25 proc. najlepszych w grupie porównywalnych funduszy.

Co istotne, posiadacze jednostek funduszu nie ponoszą ponadprzeciętnego ryzyka. Miesięczne odchylenie standardowe stóp zwrotu kształtuje się wyraźnie poniżej średniej dla tej grupy funduszy.

Przyznając cztery gwiazdki Analizy Online doceniły nie tylko wyższe od średnich stopy zwrotu, przy niewygórowanym poziomie ryzyka, ale też takie elementy jak dobra organizacja procesu inwestycyjnego oraz rozbudowane zaplecze analityczne oferowane przez NN IP TFI.

Fundusz inwestuje w szerokie grono (120) krajowych spółek, dlatego jego struktura jest bliska indeksowi WIG. Możliwość osiągnięcia wyników przewyższających wzrost tego indeksu ma być zapewniona poprzez selekcję spółek oraz inwestowanie w firmy notowane na zagranicznych giełdach (głównie tureckiej i węgierskiej).

Część obligacyjna portfela składa się w około 90 proc. z papierów skarbowych. Od konkurentów fundusz odróżnia się stosunkowo niewielkim udziałem papierów korporacyjnych w aktywach (około 10 proc., podczas gdy średnia na rynku wynosi 19 proc.), z czego prawie połowę stanowią obligacje tureckich banków o stosunkowo wysokiej rentowności; dla porównania krajowi konkurenci posiadają z reguły w portfelach mniej rentowne papiery krajowych banków, windykatorów czy deweloperów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć