Inwestorzy odczuli zmianę właściciela TFI

W portfelu funduszu BPH Obligacji 2 udział papierów skarbowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu należy do najwyższych w grupie funduszy dłużnych uniwersalnych.

Publikacja: 24.05.2017 18:33

Inwestorzy odczuli zmianę właściciela TFI

Foto: Bloomberg

Natomiast jeśli chodzi o papiery korporacyjne, fundusz inwestuje niemal wyłącznie w obligacje emitowane przez spółki o wysokiej wiarygodności. Są to przede wszystkim banki i polskie duże firmy. Dominują papiery nominowane w krajowej walucie. Sporą część portfela stanowią listy zastawne. Na koniec ubiegłego roku było to ponad 6,5 proc aktywów funduszu. Zarządzający okazjonalnie wykorzystuje dźwignię finansową. Istotną wadą funduszu są koszty zarządzania wynoszące 2 proc. rocznie. Konkurencyjne TFI pobierają przy tego typu funduszach średnio o 0,7 pkt proc. mniej.

W latach 2014 – 2015 BPH Obligacji 2 miał wyniki znacząco wyższe od średnich w grupie, ale 2016 r. i początek 2017 r. nie były dla funduszu udane. Dlaczego?

Po pierwsze, stopa zwrotu za 2016 r. była o ok. 0,5 pkt proc. niższa z powodu przeszacowania wartości kłopotliwych obligacji spółki Action.

Po drugie, wzrosły potrzeby płynnościowe funduszu. Wynikało to ze zmian w dystrybucji od czasu przejęcia banku BPH przez Alior (BPH stał się dystrybutorem zewnętrznym). W efekcie zarządzający musiał przemodelować portfel w kierunku obligacji skarbowych kosztem części korporacyjnej (przygotował się w ten sposób na ewentualny wzrost umorzeń jednostek uczestnictwa; obligacje skarbowe łatwiej sprzedać niż korporacyjne). W ten sposób została ograniczona możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku z papierów dłużnych przedsiębiorstw.

BPH Obligacji 2 notuje więc w ostatnich miesiącach wyraźny spadek formy. Brakuje szerszego wykorzystania dostępnych narzędzi, np. większego zróżnicowania emitentów w części korporacyjnej portfela.

Analizy Online uznały, że trudno dostrzec istotną przewagę konkurencyjną funduszu BPH Obligacji 2, dlatego jego rating został obniżony do dwóch gwiazdek.

Natomiast jeśli chodzi o papiery korporacyjne, fundusz inwestuje niemal wyłącznie w obligacje emitowane przez spółki o wysokiej wiarygodności. Są to przede wszystkim banki i polskie duże firmy. Dominują papiery nominowane w krajowej walucie. Sporą część portfela stanowią listy zastawne. Na koniec ubiegłego roku było to ponad 6,5 proc aktywów funduszu. Zarządzający okazjonalnie wykorzystuje dźwignię finansową. Istotną wadą funduszu są koszty zarządzania wynoszące 2 proc. rocznie. Konkurencyjne TFI pobierają przy tego typu funduszach średnio o 0,7 pkt proc. mniej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?