Niesztampowe podejście do obligacji

W 2015 r., po trzech latach znakomitej passy, uczestnicy funduszu UniObligacje Aktywny musieli pogodzić się z wyraźnym spadkiem stóp zwrotu. Na szczęście pogorszenie wyników okazało się przejściowe.

Publikacja: 21.09.2016 19:00

Niesztampowe podejście  do obligacji

Foto: Bloomberg

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. strata w stosunku do średniego rezultatu w grupie została odrobiona z nawiązką. UniObligacje Aktywny powrócił na pozycję lidera w zestawieniu stóp zwrotu funduszy obligacji. Jego wynik od początku roku do końca sierpnia był wyższy od przeciętnego w grupie prawie o 3 pkt proc.

Duże wahania stóp zwrotu są charakterystyczne dla tego funduszu. To efekt stosunkowo wysokiego, w porównaniu z konkurencją, ryzyka podejmowanego przez zarządzającego funduszem Krzysztofa Izdebskiego.

W UniObligacje Aktywny termin do wykupu papierów znajdujących się w portfelu niejednokrotnie sięga (a nawet przekracza) sześć lat, podczas gdy zazwyczaj termin czteroletni już jest uznawany za długi. Wpływ na podwyższenie ryzyka ma też stosowanie dźwigni finansowej. Trudno znaleźć na polskim rynku drugi fundusz obligacji, w którym dźwignia byłaby równie wysoka (70-80 proc. aktywów netto według ostatnich trzech sprawozdań). Zastosowanie tego mechanizmu (dźwignia finansowa polega na inwestowaniu nie swoich pieniędzy) sprawia, że w przypadku trafnych decyzji inwestycyjnych możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrych wyników, ale w razie błędnych wyborów dźwignia pogłębia straty.

Od 2014 r. około 20 proc. portfela UniObligacje Aktywnego stanowią papiery korporacyjne, przy czym koncentracja emitentów jest znaczna.

W połowie 2016 r. największy, bo prawie 8-proc. udział w aktywach netto miały papiery wyemitowane przez International Personal Finance (Provident). Obligacje te są nominowane w obcej walucie. W sumie udział obligacji walutowych wynosi około 30 proc. aktywów funduszu.

Na szczęście Krzysztof Izdebski zręcznie wykorzystuje nadarzające się okazje rynkowe. Świadczy o tym najlepsza w grupie miesięczna stopa zwrotu w czerwcu 2016 r., kiedy po referendum w sprawie Brexitu najpierw doszło do paniki, a zaraz potem pojawiła się szansa na niemałe zyski na rynku papierów dłużnych.

Nie można jednak zapominać, że UniObligacje Aktywny skierowany jest do inwestorów akceptujących agresywne podejście do inwestycji w obligacje i związane z tym wahania stóp zwrotu.

Kalendarz inwestora

Czwartek, 22 września

– Kompap – wypłata dywidendy, 0,20 zł na akcję.

– Lentex – początek zapisów na sprzedaż akcji własnych po 10,50 zł za sztukę; zapisy potrwają do 5 października.

– Projprzem – początek zapisów na sprzedaż akcji, po 8,50 zł za sztukę, w wezwaniu ogłoszonym przez Immobile.

Piątek, 23 września

– Celon Pharma – koniec przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym (IPO).

– Delko – dzień ustalenia prawa do dywidendy, 0,29 zł na akcję; wypłata 14 października.

– Gekoplast – wypłata dywidendy, 0,25 zł na akcję.

– PA Nova – dzień ustalenia prawa do dywidendy, 0,75 zł na akcję; wypłata 12 października.

– PGE – dzień ustalenia prawa do dywidendy, 0,25 zł na akcję; wypłata 14 października.

Poniedziałek, 26 września

– Chemoservis-Dwory – walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.

– Protektor – dzień ustalenia prawa do dywidendy, 0,31 zł na akcję; wypłata 10 października.

Środa, 28 września

– JSW – walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie”, Ruch „Jas-Mos” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz w sprawie zgody na bezprzetargowe zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”.

– Wojas – wypłata dywidendy, 0,10 zł na akcję.

Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Portfel inwestycyjny
UBS odradza kryptowaluty, radzi stawiać na technologie