Firmy kuszą wysokimi dywidendami

Liczba spółek dzielących się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami z roku na rok rośnie. W 2016 r. około 40 proc. firm notowanych na naszej giełdzie wypłaciło dywidendę. W tym roku ten odsetek może być jeszcze większy. Dla inwestorów to nie lada gratka. Zysk z samej dywidendy jest bowiem nierzadko wyższy niż roczna stopa zwrotu z obligacji czy lokat bankowych.

Publikacja: 14.05.2017 09:26

Firmy kuszą wysokimi dywidendami

Foto: Fotolia

Dywidendowe żniwa

Jak podkreśla Łukasz Rozbicki, zarządzający w MM Prime TFI, poszukując wysokich dywidend warto zwrócić uwagę przede wszystkim na małe i średnie spółki z branż, którym sprzyja dobra koniunktura i które charakteryzują się wysoką zdolnością do generowania gotówki.

– Dobrym przykładem jest sektor deweloperski. Dobra koniunktura może tu potrwać jeszcze dwa – trzy lata, a zatem są szanse na utrzymanie wysokiej stopy dywidendy przez takie spółki jak Dom Development czy Robyg; firmy te od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami – mówi Łukasz Rozbicki.

Jego zdaniem sektorem dywidendowym są także firmy informatyczne. Dobrą historią pochwalić się mogą spółki z grupy Asseco czy Atende. Biorąc pod uwagę wydatki z nowej perspektywy unijnej, zdolność dywidendowa w tym sektorze może nawet się zwiększać. Nadzieje można wiązać ze spółkami przemysłowymi. W tym roku wysoką dywidendę wypłaci PCC Exol, ale warto też uwzględnić takie przedsiębiorstwa jak: Kęty, Śnieżka czy AC Autogaz.

Górą mniejsze spółki

Stopy dywidend wielu spółek kształtują się wyjątkowo korzystnie. To częściowo efekt rosnących zasobów gotówki w spółkach i niewygórowanych wycen akcji.

Z naszej analizy wynika, że najwyższe stopy dywidend mogą zapewnić akcje Synthosu. Spółka zamierza wypłacić aż 1,03 zł na jeden walor, co przy obecnym kursie daje stopę przekraczającą 18 proc. Połowa z tej kwoty została już wypłacona w formie zaliczki, ale pozostałe 0,5 zł na walor i tak jest sumą nie do pogardzenia; zapewnia to zysk na poziomie 9 proc. Co ciekawe, zarząd tej spółki nie zamierzał wypłacać w tym roku dodatkowych pieniędzy. Ostatnie zdanie należało jednak do akcjonariuszy.

Hojny będzie też Wadex. Wypłata na poziomie 0,7 zł na akcję daje atrakcyjny wskaźnik ponad 10 proc. W przypadku CEZ, Robyga i Netii stopa dywidendy przekracza 8 proc. Jeśli chodzi o Netię, ostateczna kwota wypłaty dla inwestorów okazała się dużo wyższa niż rekomendacja zarządu; proponował on 0,25 zł na akcję. Akcjonariusze przegłosowali ostatecznie 0,38 zł.

Okazje z WIG20

Nieco mniej hojne niż w poprzednich latach są duże spółki. Inwestujący w ich akcje w tym sezonie będą musieli ograniczyć swoje apetyty. Jak zauważa Łukasz Rozbicki, na cenzurowanym jest sektor bankowy, ale to z racji obostrzeń nałożonych przez nadzór. Natomiast z powodu słabszych wyników na zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach mogą liczyć akcjonariusze spółek z sektora telekomunikacyjnego, o czym boleśnie przekonali się akcjonariusze Orange.

Spośród banków, które podzielą się zyskiem, najbardziej hojny będzie Pekao. Wypłaci niemal cały ubiegłoroczny zysk. W tym przypadku stopa dywidendy wyniesie 6,2 proc. Na niewiele mniej mogą liczyć posiadacze walorów Handlowego (6,1 proc.).

W przypadku pozostałych banków KNF zaleciła, by nie wypłacały dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 r. i żeby wzmacniały kapitały. Sposób na to znalazł BZ WBK, rekomendując wypłatę środków pochodzących z niepodzielonego zysku z lat 2014 – 2015; dałoby to 5,4 zł dywidendy na akcję i stopę na poziomie 1,5 proc. Większość pozostałych banków zastosowała się do zaleceń nadzorcy i w tym roku nie podzieli się zyskiem.

Szanse na wypłatę z zysku mają jeszcze akcjonariusze PZU. Nowy prezes tego ubezpieczyciela zapewnił tuż po nominacji, że strategia grupy do 2020 r., przyjęta przez poprzedni zarząd, będzie kontynuowana. A to oznacza utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej. Niewiadomą pozostaje, ile pieniędzy – z 2 mld zł ubiegłorocznego zysku – trafi ostatecznie do akcjonariuszy. Strategia spółki zakłada wypłatę od 50 do 100 proc. zysku.

Spośród pozostałych potentatów z WIG20 atrakcyjny wskaźnik dywidendy, przekraczający 5 proc., oferuje jedynie Asseco Poland. W pozostałych spółkach w tym roku dywidendy będą niższe, lub nie będzie ich wcale. ©?

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: j.mysior@rp.pl

Stopa dywidendy miarą atrakcyjności inwestycji

– Z punktu widzenia akcjonariusza o atrakcyjności dywidendy decyduje nie jej nominalna wartość, lecz tzw. stopa dywidendy. Jest to wyrażony w procentach iloraz dywidendy przypadającej na akcję i ceny rynkowej akcji.

– Im stopa dywidendy wyższa, tym lepiej dla akcjonariusza. Z reguły przyjmuje ona jednocyfrowe wartości, choć zdarzają się wyjątki.

– Warunkiem korzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji na rachunku maklerskim w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jest to wskazany przez spółkę dzień, w którym posiadacz akcji uzyskuje prawo do dywidendy.

– Zgodnie z dwudniowym cyklem rozliczeniowym obowiązującym na warszawskiej giełdzie, żeby mieć akcje na rachunku w dniu ustalenia prawa do dywidendy, trzeba je kupić dwa dni sesyjne wcześniej.

– Po dniu ustalenia prawa do dywidendy następuje korekta kursu akcji. Odcięcie dywidendy powoduje obniżenie kursu akcji. Jest on korygowany o wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję.

Dywidendowe żniwa

Jak podkreśla Łukasz Rozbicki, zarządzający w MM Prime TFI, poszukując wysokich dywidend warto zwrócić uwagę przede wszystkim na małe i średnie spółki z branż, którym sprzyja dobra koniunktura i które charakteryzują się wysoką zdolnością do generowania gotówki.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Portfel inwestycyjny
Jak ochronić oszczędności przed inflacją?