Bank może cię sprawdzić i wypowiedzieć umowę kredytu

Kredytobiorca ma obowiązek informowania banku o każdym zdarzeniu mającym wpływ na jego sytuację finansową: nowa praca, jej utrata, narodziny dziecka, niedyspozycyjność spowodowana chorobą. Jeśli tego się nie zrobi, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu.

Publikacja: 15.10.2017 09:00

Bank może cię sprawdzić i wypowiedzieć umowę kredytu

Foto: Bloomberg

Wszystkie sytuacje, w których bank może zerwać umowę z kredytobiorcą, powinny być zapisane w umowie kredytowej. Podstawą wypowiedzenia może być:

• Wprowadzenie banku w błąd, przedstawianie nieprawdziwych danych (np. fałszowanie zaświadczenia dotyczącego wysokości osiąganych dochodów)

• Niepoinformowanie o narodzinach dziecka

• Zmiana pracy lub formy zatrudnienia

• Utrata pracy lub choroba nie pozwalającej na wykonywanie obowiązków zawodowych

• Obniżenie zdolności kredytowej

• Drastyczna utrata wartości nieruchomości spowodowana zaniedbaniami kredytobiorcy

• Wykorzystanie kredytu niezgodnie z umową

Bank, w którym klient zaciągnął kredyt hipoteczny i prowadzi rachunek osobisty, ma większe możliwości monitorowania przepływów pieniężnych zadłużonego. Dzięki temu, w niepokojących sytuacjach, może zlecić kontrolę kredytobiorcy. Większe wydatki spowodowane powiększeniem rodziny mogą znacząco wpływać na obniżenie zdolności kredytowej klienta. Podobnie się dzieje, kiedy traci on źródło dochodów lub przez chorobę ma problem z terminowymi spłatami rat.

W pierwszej kolejności bank skontaktuje się z klientem w celu zaradzenia ewentualnym problemom. W jego interesie leży, żeby odzyskać od zadłużonego wszystkie pożyczone środki wraz z odsetkami. Skłonny jest więc iść na indywidualne zmiany w umowie, które pozwolą jego klientowi wyjść na prostą. Może np. zaproponować wakacje kredytowe lub karencje w spłacie, a w sytuacji obniżenia zdolności kredytowej, czy utraty wartości nieruchomości poprosić o przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy to ostateczność. Następuje zwykle po wielokrotnym upomnieniu ze strony banku i po braku reakcji po stronie kredytobiorcy. Konsekwencją wypowiedzenia jest obowiązek zwrotu przez kredytobiorcę całości pozostałego do spłaty długu. Kiedy, klient nie jest zdolny do jego uregulowania, następuję windykacja komornicza jago majątku.

Wszystkie sytuacje, w których bank może zerwać umowę z kredytobiorcą, powinny być zapisane w umowie kredytowej. Podstawą wypowiedzenia może być:

• Wprowadzenie banku w błąd, przedstawianie nieprawdziwych danych (np. fałszowanie zaświadczenia dotyczącego wysokości osiąganych dochodów)

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?